Seu social de BPA, actualment convertida en Vall Banc. (Foto: Arxiu ANA)
Sector financer

Un tribunal suís desestima el recurs que bloquejava el retorn de la renda variable de BPA

Conclou que l'objecció dels recurrents no està estretament relacionada amb el país

El Tribunal Administratiu Federal de Suïssa, per aute del 21 de desembre del 2017, ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per diversos clients de Banca Privada d’Andorra, SAU (BPA) contra la decisió de l’Autoritat Federal de Supervisió dels Mercats Financers (FINMA), del 13 de març del 2017, per la qual es reconeix a Suïssa la resolució de l’AREB del 21 d’abril del 2016 i se l’habilita per reclamar a Crédit Suisse (Suisse), SA, la posició que BPA hi ostenta en actius líquids i en divises.

Així mateix, també conclou que els recurrents no poden beneficiar-se d'un dret il·limitat d'accés a la justícia tenint en compte que no tenen un interès suficient per recórrer contra la decisió de la FINMA i que la seva objecció no està estretament relacionada amb Suïssa. El tribunal també recorda que els recurrents poden presentar les seves reclamacions directament a Andorra contra BPA, com ja ho han fet. Finalment, contra aquesta decisió es pot interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Suprem de Suïssa en un termini de trenta dies a comptar del 2 de gener de 2018. La renda variable està bloquejada a Suïssa pel recurs que van presentar tres societats estrangeres després que el FINMA acordés el retorn dels valors a Andorra.

La quantitat està al voltant dels 500 milions d'euros i està bloquejada des de l'inici de la crisi de BPA el mes de març del 2015. L'AREB considerava que el retorn dels valors era un element clau perquè la situació originada per l'intervenció del banc es normalitzés completament.