Cartell d'una campanya de civisme a la via pública del comú d'Andorra la Vella. (Foto: B. N.)
Una persona neteja un lavabo. (Foto: SDN)
Indicadors

Les dones continuen copant el treball domèstic

El salari mitjà femení és uns 500 euros inferior al masculí

Les dones continuen sent les encarregades del servei domèstic, però cobren uns 200 euros menys de mitjana exercint aquesta feina. Segons les dades d'Estadística sobre el mercat laboral, actualitzades el novembre del 2017, les dones ocupen la majoria dels llocs de treball relacionats amb el treball domèstic. En l'apartat que desglossa les persones assalariades segons activitat i sexe, en el capítol 'Treball domèstic a la comunitat' hi consten 39 homes i 162 dones, i en el capítol 'Llars que ocupen personal domèstic' hi ha 1.029 dones, davant de tan sols 82 homes. Per contra, els homes, que treballen en servei domèstic cobren, de mitjana, 1.547,09 euros mensuals, mentre que les dones, tot i ser-ne la immensa majoria, perceben 1.341,84 euros, uns 200 euros menys. El mateix passa amb el treball domèstic a la comunitat: els homes reben un salari de 1.576,25 euros, i les dones, 1.356,42 euros.

La diferència salarial entre homes i dones no és nova. La bretxa salarial és d'uns 400 euros ja que, segons les dades d'Estadística, el salari mitjà dels homes és de 2.199,32 euros, mentre que el de les dones és de 1.706,02 euros. La desigualtat salarial no està causada perquè hi ha més homes que dones al mercat de treball, ja que hi ha 18.736 assalariats homes i 18.430 assalariades dones, és a dir, la diferència és mínima. Per contra, les dones són majoria en la població: de 80.209 persones que viuen al Principat, 39.178 són homes i 41.031 són dones. Amb tot, el que sí destaca és que el volum que mou la massa salarial masculina és molt superior: 41.206.402,10 euros per davant dels 31.441.900,53 que mouen les dones.

Per sectors d'activitat, continuen imposant-se els rols de gènere. A part del ja comentat treball domèstic, en el sector de la construcció hi ha 2.670 homes i només 311 dones, i en activitats sanitàries i veterinàries hi ha 1.616 dones per davant de 403 homes. Hi ha altres sectors molt més equilibarts: per exemple, en comerç i reparació de vehicles hi ha 4.380 homes i 4.453 dones, tot i que a ningú se li escapa que el gènere masculí predomina als tallers mecànics i el femení als concessionaris de cara al públic; en hoteleria hi ha 2.340 homes i 2.255 dones; en activitats immobiliàries i serveis empresarials, 2.419 homes i 2.767 dones, i treballant a l'administració pública i seguretat social, 2.009 homes i 2.373 dones.

Finalment, durant el mes de gener, es van donar d'alta al Servei d'Ocupació 320 dones i 266 homes, tant per recerca activa de treball com per millora de feina.