Diversos assistents a la conferència d'aquest divendres sobre 'Principals vehicles de diferiment d'estalvi per a clients de banca privada'. (Foto: L. M.)
Un moment de la ponència dels advocats i socis del bufet Cases&Lacambra, Jose María Alfin (esquerra) i Marc Ambrós. (Foto: L. M.)
Els advocats i socis del bufet Cases&Lacambra, Jose María Alfin i Marc Ambrós, han parlat sobre 'Principals vehicles de diferiment d'estalvi per a vehicles de banca privada'. (Foto: L. M.)
Visió general de la sala on ha tingut lloc la conferència. (Foto: L. M.)
Un moment de la ponència d'aquest divendres a Andorra la Vella. (Foto: D. R.)
Els dos ponents dels Matins de l'Agència, Jose María Alfin i Marc Ambrós. (Foto: D. R.)
El conseller delegat de Vall Banc, Michael Christner, ha presentat l'acte. (Foto: D. R.)
Sector financer

Dos experts ressalten els beneficis d'estalvi de les sicavs a Andorra tot i les limitacions per als no residents

L'acord d'associació permetria un major atractiu d'aquestes societats de cara a inversors espanyols

Les sicavs són organismes d'inversió col·lectiva que permeten l'estalvi fiscal i que existeixen a Andorra igual que en la resta de jurisdiccions de l'entorn, malgrat la seva impopularitat. Aquestes societats, regulades i autoritzades per l'INAF, poden ser d'inversions en valors mobiliaris, béns immobles o altres –una categoria que pràcticament deixa llibertat d'inversió. Tributen al 0% per l'impost de societats, i el repartiment de dividends a socis d'Andorra també està exempt de tributació. El capital mínim requerit és de 1,250 milions (en inversions en immobles puja a 6 milions) i, a més, gaudeixen d'una confidencialitat tant pel que fa a la informació que es remet a l'INAF com en el registre de societats, on no apareixen els socis partícips.

Per tot plegat, els advocats i socis de Cases & Lacambra, Jose María Alfin i Marc Ambrós, han posat de relleu aquest divendres durant una nova edició d''Els Matins de l'Agència' l'atractiu d'aquests vehicles per reduir la càrrega fiscal de grans patrimonis o persones que tenen una càrrega molt important de renda fixa. Alfin ha destacat que hi ha un elevat nombre d'aquest tipus de societats al Principat, i que el més atractiu és que la tercera de les categories permet fer inversions en molts tipus de béns, com per exemple obres d'art.

Durant la conferència, Jose María Alfin ha parlat de l'èxit que tenen les sicavs luxemburgueses entre les grans fortunes espanyoles, ja que tenen la possibilitat de tenir el 100% de la societat tot i no residir a Luxemburg i no han de pagar IRPF fins que no facin rescats o distribució de dividends. A Andorra, en canvi, un no resident només pot ser titular del 50% d'una sicav perquè, en no ser un país de la Unió Europea, aquestes societats no estan homologades als estàndards europeus. Per tant, Espanya considera que hi ha transparència fiscal internacional si un contribuent té més del 50% de les accions d'una sicav d'un país no homologat.

Aquesta situació podria resoldre's quan el Principat signi l'acord d'associació amb la Unió Europea i adopti el cabal comunitari en aquesta matèria. Però el fiscalista també ha alertat que en aquest nou escenari és possible que també s'hagi d'homologar la tributació d'aquestes societats, que podrien passar del 0 a l'1%, el tipus que tenen en països com Espanya.

Una de les qüestions que també podrien beneficiar Andorra quan signi l'acord d'associació és la situació dels comptes de no residents que encara no estan regularitzats. Alfin considera que, si la sentència de la Comissió Europea contra les sancions excessives d'Espanya en la regularització d'actius a l'estranger s'emet un cop Andorra ja hagi fet l'acostament a la UE, els casos per regularitzar al Principat en podrien sortir beneficiats. No obstant, Jose María Alfin defensa la necessitat de regularitzar el més aviat possible, tenint en compte que la situació "és molt complicada" a causa de l'intercanvi automàtic.

La nova edició d'Els Matins de l'Agència', organitzats per l'Agència de Notícies Andorrana (ANA) coincidint amb el seu desè aniversari, i amb el suport de Vall Banc, ha comptat amb la participació d'una vuitantena d'assistents.