Imatge del Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Treball

El nombre de demandants de feina al febrer se situa en 352, un 8,3% més que al gener

La dada feta pública pel departament d'Estadística mostra un descens del 9,7% respecte el mateix mes del 2016

El nombre global de persones en recerca de feina a final de febrer era de 352 persones, el que suposa un creixement del 8,3% respecte al mes anterior, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística. Aquesta dada suposa un 9,7% menys que el mateix mes de l’any anterior (390 persones). Així mateix, les dades mostren que el nombre de demandants en millora a final de febrer era de 260 persones, amb una davallada respecte al mes anterior del 0,4% però un augment del 94% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 793, amb un descens del 6,6%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és negativa, amb un 21,9% menys i pel que fa als demandants d’alta a final de mes, se n’ha calculat la mitjana: en els darrers dotze mesos és de 383 demandants en recerca i 205 en millora, amb un descens respecte el període anterior del 16,8% pel que fa als demandants en recerca i un creixement del 61,5% per als de millora. La mitjana de llocs de treball en els darrers dotze mesos és de 1.113, amb un augment percentual respecte el mateix període de l’any anterior del 37,7%.

Les dades mostren que el darrer dia del febrer, dels 352 demandants en recerca d’un lloc de treball un 26,7% són empleats administratius, un 18,5%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors, i un 17,9% són no qualificats. A més de les 260 persones en demanda d’una millora laboral, el 33,1% són empleats administratius, el 16,9%, tècnics i professionals de suport, i un 13,5%, tècnics i professionals científics. Al mateix temps, es van registrar 793 ofertes de llocs de treball: un 40,2% per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors, un 20,4% per a no qualificats i un 12,7% per a tècnics i professionals de suport.

Val dir també que la majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball (el 84,1%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. El 48,8% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal. Del total de desocupats en recerca, la gran majoria (90%) són desocupats de curta durada, mentre que el 10% són desocupats de llarga durada.

Per nacionalitat i temps de residència, es constata que el grup més nombrós són els espanyols amb 10 anys o més de residència, que representen el 41,1% del total, seguits dels portuguesos amb 10 anys o més de residència, que representen el 18,7%. El detall per tram d’edat mostra que tant les persones en recerca (44,3%) com les de millora d’un lloc de treball (43,1%) es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys.

Pel que fa al sexe, la quantitat de dones en recerca de lloc de treball és lleugerament superior a la dels homes, amb un 52,8%. Igualment, pel que fa a la millora de la situació laboral, el 59,6% són dones.

Mercat laboral

D’altra banda, aquest dijous el departament d'Estadística ha publicat també les dades d’assalariats corresponents al darrer mes de desembre. Així, el nombre total d’assalariats del desembre del 2017 és de 41.086 persones, amb un augment del 3,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 39.753. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades de l’any 2017 és de 37.705, amb una variació positiva del 3% respecte a les dades de l’any 2016. El mes de desembre presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes del 2016, en els sectors d'activitats immobiliàries i serveis empresarials i transports i comunicacions. En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors d’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, sistema financer, i ndústries manufactureres, en comparació amb el mes de desembre del 2016.

Finalment, es constata que la massa salarial total del desembre és de 104,49 milions d’euros, el que suposa una variació positiva, amb un 4,8% més respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà total declarat a la CASS, per aquest mes de desembre s’ha situat en els 2.543,18 euros, amb un augment de l'1,4% respecte al salari mitjà del desembre del 2016, que va ser de 2.507,99 euros.