La directora de la CEA, Sílvia Gabarre, i el president, Xavier Altimir. (Foto: Arxiu ANA)
Empresa

La CEA diu que cal implantar les mesures del Pla de salut abans d'abordar la reforma de la CASS

La patronal mostra la seva oposició a la totalitat de la proposta del consell d'administració de la parapública

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) considera que abans d'abordar qualsevol reforma de la CASS (augment de cotitzacions, reducció de prestacions, increment del coeficient de rendiment del punt...) cal afrontar i implantar les mesures de contenció i de racionalització de la despesa que ja recollia el Pla Nacional de salut 2020 elaborat pel Govern.

Aquest document pretén ser una eina de govern en matèria de política sanitària i social en aquest necessari context de transformació i adaptació proposant un conjunt de mesures concretes i canvis legislatius. La CEA també manifesta la seva oposició a la totalitat de la proposta presentada pel consell d'administració de la parapública en el document 'Proposta de mesures per la sosteniblitat del sistema de pensions'. Segons la patronal s'ha de retardar l'edat de jubilació als anys que escaigui de manera progressiva i en el cas que s'estableixi un increment de cotitzacions, s'ha de definir l'equilibri de la càrrega entre l'empresa i el treballador. Tot i que considera necessari l'augment del factor de conversió (els anys amb què s'esgoten els diners cotitzats un cop jubilat), la CEA afirma, en un comunicat, que mai ha aprovat passar-lo al 21. També vol que s'especifiqui que és una taxa finalista destinada a cobrir les pensions.

Les mesures, en opinió de la CEA, han d'anar acompanyades d'una carència i en cap cas s'haurien d'aplicar de manera retroactiva. L'assegurança complementària hauria d'estar regulada i el temps mínim d'adquisició de drets hauria de passar de cinc a set anys a banda, de comtemplar en l'estudi actuarial les dades en relació a les persones que no tenen aquests drets adquirits. Així mateix especifica que abans de posar en marxa mesures d'increments de caire impositiu o de les cotitzacions, que impliquin una major pressió fiscal i redueixin la capacitat de captar talent, cal aplicar mesures correctores del desequilibri clarament estructural del sistema.

La proposta de la CASS és augmentar l'edat de jubilació el 2028 a 67 anys. També es proposa incrementar la cotització de la jubilació del 12% actual al 18% el 2030. Això es duria a terme amb un increment del 0,5% anual de mitjana. A més, es vol limitar les pensions que siguin tres vegades superiors al salari mínim, al voltant de 3.000 euros mensuals. Es pretén que no se'ls apugi l'IPC anualment. També es vol encarir el valor del punt de les noves pensions. Ja el passat mes de desembre, la CEA va emetre un comunicat indicant que abans de posar en marxa mesures destinades a incrementar la recaptació de manera continuada i insostenible per a les empreses andorranes, calia activar urgentment mesures de racionalitzacio, tenint en compte que la despesa sanitària s'ha incrementat aproximadament un 50% en els darrers 10 anys, tot i que el nombre d'assegurats pràcticament s'ha mantingut.