L'AREB ha donat el vistiplau a una nova migració de comptes de BPA a Vall Banc. (Foto: Arxiu ANA)
Sector financer

Traspàs de 80 comptes de BPA a Vall Banc

La quantitat ascendeix a 29 milions d'euros

L'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) ha acordat un nou traspàs d'actius i passius de BPA cap a Vall Banc, després d'identificar nous clients de BPA com a traspassables. Tal com indica la resolució publicada aquest dimecres al BOPA, s'ha continuat el procés de revisió dels clients i s'han pogut traspassar 80 comptes per un valor de 29 milions d'euros.

Segons la resolució del consell d’administració de l’AREB, les operacions de migració no meriten cap comissió de traspàs ni cap altre cost a càrrec dels clients i a favor de BPA o les seves entitats dipositàries, intermediàries o vinculades. El traspàs d’aquests clients s’ha efectuat després d’haver declarat que tots els comptes eren aptes, de manera que se’ls aixeca la sospita d’estar relacionats amb els casos de blanqueig de capitals pels quals BPA va ser intervinguda.

En el primer traspàs del mes d'abril del 2016, van passar a la nova entitat el 92% dels clients de BPA i, dels que no van ser traspassats, un 3% van ser considerats sospitosos de blanqueig de capitals, mentre que el 4% restant van ser considerats no aptes per manca d'aportació de documentació justificativa de la seva operativa.

Aquest 4% corresponia a 1.242 clients, amb un volum de negoci de 708 milions d'euros. Les fonts consultades han indicat que no es descarta que en un futur puguin fer-se nous traspassos, tot i que cada vegada les migracions de clients seran més petites, com ha estat el cas d'ara. Hi ha clients que encara no són traspassables d'una entitat a l'altra fins que es confirmi l'evidència que no concorren causes relatives a delictes, faltes o infraccions.