Turistes al davant d'un hotel. (Foto: Arxiu ANA)
Vehicles a l'entrada de Sant Julià de Lòria. (Foto: Arxiu ANA)
Turisme

L'entrada de visitants augmenta un 8,2% el maig

Els vehicles que entren per la frontera del riu Runer disminueixen durant el mes passat

El mes de maig del 2018 han entrat al país un total de 553.956 visitants, dels quals 404.751 són excursionistes (73,1%) mentre que 149.205 són turistes (26,9%). Respecte al mes de maig de l’any passat, el nombre de visitants ha augmentat un +8,2%. El nombre de turistes augmenta un +11,1% i, seguint la mateixa tendència, el nombre d’excursionistes augmenta un +7,2%. Per país de residència, presenten una variació positiva d’un +6,4% pels visitants espanyols, d’un +9,0% pels visitants francesos i d’un +12,2% pels visitants d’altres procedències.

Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des d’inici del 2018 augmenten un +1,6% mentre que els dels darrers dotze mesos augmenten un +1,2%. Quant als turistes, des d’inici del 2018 augmenten un +2,4% i en els darrers dotze mesos augmenten un +5,5%. Respecte als excursionistes, des d’inici del 2018 augmenten un +1,0% i en els darrers dotze mesos disminueixen un -1,1%.

D'altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de maig ha estat de 321.744, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de maig de l’any anterior del +0,1%, segons informa el departament d'Estadística. El total de turismes presenta estabilitat amb un +0,0% i el de vehicles pesants un increment del +4,8%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del -1,1%, mentre que els provinents de França han tingut una variació del +2,4%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del +6,1% per la frontera hispanoandorrana i una negativa del -4,8% per la francoandorrana.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.249.905, fet que representa una variació del -0,2% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.256.365 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 29.907 unitats, una variació del -1,0%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han augmentat un +1,7% (+23.447 unitats).

De gener a maig del 2018, respecte el mateix període del 2017, s’ha produït un decrement del -0,7% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -1,4% dels provinents d’Espanya i un increment del +0,7% dels provinents de França.

Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència estable en el darrer mes, mantenint-se en un +0,2%. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència estable en els darrers dos mesos, mantenint-se en un +0,1%. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència estable en els darrers cinc mesos, tot i que negativa, i es manté en un -0,3%.