Una de les oficines de Banc Sabadell. (Foto: Banc Sabadell)
Sector financer

Banc Sabadell ven gairebé tota la seva immobiliària a Cerberus amb un valor brut de 9.100 milions

L'entitat ho ha anunciat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors d'Espanya

Banc Sabadell ha acordat la transmissió de la pràctica totalitat de la seva exposició immobiliària a una filial del fons nord-americà Cerberus, segons ha anunciat aquest dijous l'entitat catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors espanyola (CNMV). Els actius immobiliaris objecte de l'operació tenen un valor brut comptable conjunt aproximat de 9.100 milions d'euros i un valor net comptable total d'uns 3.900 milions d'euros.

En concret, aquesta operació s'ha estructurat a través de la transmissió de dues carteres d'actius immobiliaris denominades comercialment 'Challenger' i 'Coliseum' a una o diverses companyies de nova constitució, el capital de la qual s'aportarà i/o vendrà de manera que Cerberus participi directa o indirectament en el 80% del capital i Banc Sabadell en el 20% restant. Per la seva banda, Solvia Serveis Immobiliaris, que seguirà estant participada íntegrament per Banc Sabadell, continuarà prestant els serveis de gestió integral ('servicing') dels actius immobiliaris objecte de l'operació en règim d'exclusivitat.

L'entitat presidida per Josep Oliu ha ressaltat que l'operació contribueix positivament a millorar la rendibilitat del grup, i exigeix el reconeixement de provisions addicionals amb un impacte net d'aproximadament 92 milions d'euros i aporta un impacte positiu en el ràtio de capital 'Common Equity Tier 1' ('fully loaded') del banc de prop de tretze punts bàsics. El tancament de la transacció, una vegada s'obtinguin les corresponents autoritzacions i es compleixin les condicions de cadascuna de les carteres, implicarà la transmissió del control dels actius immobiliaris i, en conseqüència, la seva desconsolidació del balanç del grup Banc Sabadell.