Permisos de residència i treball. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les autoritzacions d'Immigració registrades fins al març creixen un 2,6%

També augmenten les baixes, concretament un 11,4%

El departament d’Immigració ha acordat un total de 878 autoritzacions inicials durant el primer trimestre de l’any, la qual cosa representa una davallada del 10,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Tal com informen des del departament d’Estadística, els permisos de residència i treball van ser 417 i d’altres 311 van ser de residència simple, amb unes variacions anuals del 13,3% i el -25,6%, respectivament. Altra dada que cal destacar és que les autoritzacions que es trobaven en vigor a 31 de març són 44.143, amb una variació anual positiva de 2,6%.

Entrant al detall cal destacar que les autoritzacions de residència i treball són 34.400, amb una variació anual positiva del 3,2%, i les de residència simple són 7.989, amb una variació anual del 0,1%. Les autoritzacions per treball fronterer s’elevaven a 1.446 i presenten una variació positiva del 6,1%, mentre que les de treball temporal per a empreses estrangeres són 110, amb una variació negativa del -44,2%.

Cal afegir que durant el primer trimestre de l’any, el nombre de baixes registrades se situen en 137, la qual cosa representa un 11,4% respecte al mateix trimestre del 2017. El 48,9% del total han estat d’espanyols.

Pel que fa les dades acumulades dels darrers dotze mesos, cal destacar que el nombre total d’autoritzacions inicials ha estat de 4.571, amb una variació positiva del 6,6%, i el nombre de baixes ha estat de 650, amb un increment de l’11,1% respecte al mateix període anterior.

Si s’entra al detall dels permisos corresponents al primer trimestre, es pot comprovar que els espanyols continuen sent la nacionalitat amb un major nombre d’autoritzacions, 461 (la qual cosa representa el 52,5%). Molt per darrere hi ha d’altres nacionalitats com portuguesos amb 80 (9,1%) i francesos, amb 75 (8,5%). Altres nacionalitats han presentat 262 autoritzacions, és a dir, un 29,8% del total. També cal destacar que la part més important de les autoritzacions d’Immigració, concretament el 64,5%, es concentra en el tram d’edat compresa entre els 26 i els 59 anys. L’única excepció destacada és en el cas de les residències simples, pel caràcter no laboral que tenen i, en aquest cas, el 46,9% són de persones de menys de 18 anys i el 28,1% de majors de 60. També cal destacar que el 62,8% de les persones que tenen una autorització d’Immigració estan registrades des de fa més de deu anys.