Immobles d'Andorra la Vella vistos des del rec del Solà. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El nombre d’assalariats en les activitats immobiliàries i els serveis empresarials creix un 9,5%

El salari mitjà puja un 3% respecte a l’any passat i se situa en 2.124,25€

El nombre total d'assalariats del mes de juny del 2018 ha estat de de 36.874 persones, un 2,9% més respecte al mateix període de l'any anterior, en el qual van comptabilitzar-se 35.840 persones. Segons les dades facilitades pel departament d'Estadística, entre els sectors que més han crescut destaca aquell relacionat amb les activitats immobiliàries i els serveis empresarials, amb un increment del 9,5%, seguit de la construcció i del sector del transport i les comunicacions, que han crescut un 7,6% i un 4,1% respectivament. La resta de sectors mantenen un creixement d'entre l'1,2% i el 3,9%.

Els únics sectors que han patit una davallada en el nombre d'assalariats han estat les activitats relacionades amb el sector primari –agricultura, ramaderia, caça i silvicultura-, amb un descens del 4,6% respecte a l'any anterior, el comerç al detall, llevat de vehicles de motor, amb un 1,6% menys d'assalariats, i les llars que ocupen personal domèstic, que ha disminuït un 1%.

La massa salarial total, és a dir, la suma dels salaris bruts declarats a la CASS, del juny del 2018 ha estat de 78,33 milions d'euros, un 6% més respecte al 2017. Destaquen l'augment en els sectors del transport i comunicacions (+32,8%), educació (+18,6%), les activitats immobiliàries i els serveis empresarials (+13,8%) i la construcció (+11,4). En canvi, la massa salarial ha disminuït en la venda i reparació de vehicles de motor (-4,7%), l'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (-3,3%) i la producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua (-2,2%).

El salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes de juny del 2018, s'ha situat en els 2.124,25 €, un 3% més respecte al salari mitjà del mes de juny del 2017, que va ser de 2.061,74 €. El sector amb la mitjana més alta en funció dels salaris és aquell relacionat amb les finances, amb un salari de mitjana de 4.353,99 € i la més baixa en el personal domèstic que treballa a les llars, amb 1.366 € de retribució mitjana.