L'analista financer Walter Scherk, la setmana passada a Andorra la Vella. (Foto: B. N.)
Sector financer

Scherk presenta el Vall Banc Kersio com un producte de risc moderat amb bona rendibilitat

L'analista està considerat pel Wall Street Journal com un dels millors d'Europa

Walter Scherk, considerat pel Wall Street Journal com un dels millors analistes d'Europa, i que va ser sotsdirector general de la Borsa de Barcelona i professor de finances a l'IESE Business School de Barcelona, ha presentat a Andorra el Vall Banc Kersio. És un producte dissenyat per a inversors amb un nivell de tolerància al risc moderadament elevat i interessats en tenir exposició a actius de renda variable europea i global. Segons Scherk, "el producte és una còpia exacta del Kersio d'Espanya i del de Luxemburg per oferir alta rendiblitat amb un risc moderat".

El Vall Banc Kersio reforça l'aposta de l'entitat per al Wealth Management que, en paraules d'Scherck, "és oferir al client d'un banc amb un determinat nivell de patrimoni que inverteixi els diners en actius financers". El patrimoni conjunt de Kersio i d'un altre fons, l'Algar Capital, és de 24 milions d'euros. La clau de l'èxit és "treballar moltes hores, amb molta profunditat d'anàlisi i assumint riscos".

A Walter Scherk li agrada treballar amb les accions de 'beta baixa'. El coeficient beta mesura la volatilitat del preu d'una acció en relació amb la volatilitat mitjana del mercat de valors de referència. En relació a la banca a Andorra opina que té moltes oportunitats de creixement a l'exterior, tot i que creu que a mitjà termini hi poden haver fusions. També creu que, deu anys després de la fallida de Lehman Brothers, el sistema financer és ara més segur.