Oficina del departament d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Treball

La població ocupada torna a les xifres d'abans de la crisi

Se situa en 43.813 persones i suposa un augment d'1,8 punts respecte a l'any anterior

La taxa d’activitat del segon trimestre d'aquest any ha augmentat en 1,7 punts, situant-se en el 81,8% de la població d'entre 15 i 64 anys, xifra que també augmenta 0,2 punts en relació al primer trimestre del 2018. Per sexes, la taxa d’activitat dels homes s’incrementa en 1,8 punts respecte a fa un any (però baixa 0,3 punts en relació al primer trimestre de 2018) i la taxa d’activitat femenina augmenta 1,5 punts anualment i 0,7 punts en relació al primer trimestre de 2018. La taxa d’activitat és la relació que existeix entre la població activa en edat legal de treballar i la població total en aquesta mateixa edat.

La població ocupada se situa en 43.813 persones en el segon trimestre, és a dir, el 80,1% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 1,8 punts respecte a l’any anterior i un increment en 0,4 punts si es compara amb el trimestre anterior. Per sexes, comparant amb l’any passat, ambdues taxes d’ocupació s’incrementen en 2,3 punts (homes) i 1,2 punts (dones). En relació al primer trimestre de l’any 2018, la taxa d’ocupació masculina disminueix lleugerament en 0,3 punts, mentre que la taxa d’ocupació femenina s’incrementa en 1,1 punts. Les dades són semblants a les d’abans de la crisi econòmica, ja que el 2010 –inici de les enquestes– la població ocupada era de 43.050 persones.

Per últim, la població aturada s’estima en 997 persones, de forma que la taxa d’atur es manté quasi estable, disminuint 0,1 punts anualment i 0,2 punts trimestralment, fins a situar-se en el 2,2%. Per sexes, la taxa d’atur masculina és la que s’ha beneficiat d’aquesta reducció (disminueix 0,6 punts respecte a fa un any), mentre que la taxa d’atur de les dones augmenta en termes anuals (0,5 punts). Respecte al primer trimestre del any 2018, la taxa d’atur pels homes s’ha mantingut estable, mentre que s’ha reduït 0,3 punts en el cas de les dones.

En relació a les economies de l’entorn, cal notar que les taxes d’atur estimades a França (8,7%), Espanya (15,3%) i Unió Europea-28 països (6,8%) s’han reduït tant en termes anuals com trimestrals, igual que en el cas d’Andorra, encara que continuen amb uns valors força superiors a la taxa d’atur andorrana.

L’Enquesta de Forces del Treball és una investigació de periodicitat trimestral que fa públic el departament d'Estadística del Govern i que va dirigida a les famílies que resideixen de forma habitual i permanent al Principat d’Andorra. L’enquesta ha estat dissenyada a partir dels requeriments d’organismes internacionals (Eurostat, OIT i ONU principalment) i d’acord amb les experiències dels sistemes estadístics de l'entorn.