El ministre Jordi Cinca durant la roda de premsa d'aquest dimecres. (Foto: M. M.)
Sector públic

La demanda de deute públic supera l'oferta en 245 milions

L'emissió es repartirà proporcionalment entre tots els sol·licitants

La bona acollida ha acompanyat la nova emissió a curt termini de deute públic a un any i amb un rendiment d'amortització del 0,60% ja que ha rebut peticions per valor de 345 milions quan se n'han posat en circulació 100, cosa que suposa una diferència de 245. Aquesta emissió es fa a l'empara del programa de deute públic del 20 de setembre del 2017.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha recordat que aquesta nova emissió dona continuïtat a l'aposta del Govern per diversificar les fonts de finançament de l'Estat i de gestionar el deute públic. Ha afegit que l'oferta d'emissió es repartirà de manera proporcional entre tots els sol·licitants. També ha mostrat la seva satisfacció pel bon resultat "que ha permès, d’una banda, diversificar les fonts de finançament tradicionals de l’Estat i els seus venciments respectius, i de l’altra, captar fons per cancel·lar una part dels crèdits bancaris vigents, finançar noves activitats i refinançar l’endeutament del Govern".

L'emissió compta amb 100.000 títols i el preu de la unitat és de 994,04 euros. La subhasta per part del Govern es farà efectiva aquest divendres, la liquidació de la subscripció serà el 17 d’octubre d’aquest any, i la data fixada com a venciment final és 17 d’octubre del 2019.

El 24 de novembre del 2010, l’Estat andorrà va fer la primera emissió de deute públic en la modalitat de lletres del tresor oberta a tots els subscriptors/inversors als quals pogués resultar interessant la subscripció de títols valor estatals. L’èxit obtingut en totes i cadascuna de les emissions de deute públic, i molt especialment a les darreres, posa de relleu la confiança mostrada pels inversors envers el deute públic andorrà.

Multilateral de l'OCDE

El Govern ha aprovat, a proposta del titular de Finances, Jordi Cinca, la signatura de l'acord multilateral de l'OCDE que permet intercanviar informació país per país amb totes les autoritats competents signatàries i no sigui inclosa a la llista de jurisdiccions no-recíproques. Aquest acord s'emmarca dins els compromisos adoptats amb els estàndards internacionals i amb la lluita contra l'evasió fiscal que, com a membre del Marc Inclusiu, Andorra participa des de l'any 2016, amb la posada en marxa de les reformes liderades per l'OCDE en matèria d'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (Projecte BEPS).