L'edifici de les Boïgues, on es troba el Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El volum d'aturats baixa un 4,3% respecte al mes de setembre de l'any passat i se situa en 377 persones

Catorze persones rebien prestacions econòmiques per desocupació involuntària

El volum de persones que es trobaven inscrites al Servei d'Ocupació a finals del mes de setembre sense feina és de 377, amb una variació respecte al mes anterior del 5%, mentre que és un -4,3% menor que el mateix mes de l’any anterior, quan el total ascendia a 394 persones. També hi havia 236 demandants d'una millora laboral, la qual cosa suposa un 11,3% més que el mes anterior i un 9,8% més respecte al setembre de l'any passat. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 898, amb una variació mensual negativa del -6,9%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació també és negativa, amb un -14,9%.

Tal com informa el departament d'Estadística del Govern, en els darrers dotze mesos la mitjana a finals de mes de persones sense feina és de 373 i de 239 en millora, amb una variació negativa respecte al període anterior del -6,9% pel que fa als demandants en recerca i una variació positiva del 52,9% per als que volen canviar de feina. Pel que fa a la mitjana de llocs de treball, és de 1.029, amb un decrement percentual respecte al mateix període de l’any anterior del -5,9%.

Cal destacar que dels 377 aturats un 25,7% són empleats administratius; un 16,2% treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 15,6% treballadors no qualificats. I de les persones que volen una millora laboral un 28,8% són empleats administratius; un 21,2% tècnics i professionals de suport i un 15,7% tècnics i professionals científics. Entre els llocs de treball, un 40,3% són per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; un 19,7% per a treballadors no qualificats i un 13,7% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció.

Pel que fa al perfil d'aquestes persones inscrites, cal destacar que la majoria dels que estan en recerca de treball (el 82,0%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb deu anys o més de residència, el que representen el 40,1% del total, seguits dels portuguesos amb deu anys o més de residència, el 15,7%. La quantitat de dones en recerca de lloc de treball és lleugerament superior a la dels homes, amb un 51,2%. Una altra dada facilitada per Estadística evidencia que en els darrers dotze mesos, 95 persones, és a dir, el 25,2%, no van tenir cap intermediació. El 74,8% restant dels inscrits van tenir intermediació almenys una vegada. Així, es pot observar com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d’intermediació.

Pel que fa a les persones que busquen una millora laboral, cal destacar que el 47% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal. La majoria de demandants en millora són espanyols (39,8%) i andorrans (32,2%), seguit dels d'altres nacionalitats (14,4%), portuguesos (12,3%) i per acabar, francesos (1,3%). El 61,9% són dones.

El mes de setembre va acabar amb catorze persones d’alta al Servei d’Ocupació en el programa de prestacions econòmiques per desocupació involuntària, la major part en el tram de 40 a 59 anys, i la majoria, homes. El 42,9% són andorrans i, entre els que no ho són, un 87,5% fa entre deu i dinou anys que viuen a Andorra.

A l'últim, cal destacar que el nombre de treballadors contractats pel Govern, parapúbliques, comuns, societats parapúbliques i entitats sense afany de lucre evoluciona de forma cíclica i positiva des que es va engegar. Els punts d’inflexió corresponen al moment en què el programa està inactiu. Al setembre hi havia 90 treballadors contractats. Quant als tres programes de foment aprovats el mes de febrer del 2013 i que es van reprendre el mes de maig d'aquest any, cal destacar que hi ha vuit treballadors que se'n beneficien. Altres tres persones tenen feina en el marc del programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.