La Vuelta a Espanya va portar un important volum de visitants al país el 14 de setembre. (Foto: M. P.)
Turisme

Els visitants creixen un 3,9% al setembre

Venen un 3,1% menys d'espanyols al país, però en canvi un 11,6% més de francesos

Durant el mes de setembre van entrar al país 687.296 visitants, el que representa un increment del 3,9% respecte al mateix mes de l'any passat, segons informa aquest dijous el departament d'Estadística. Per subdivisió, els turistes (persones que pernocten a país), van ser 221.919 persones, una xifra pràcticament igual que la de l'any passat. Mentre que els excursionistes (no pernocten a Andorra) van sumar 465.377 persones i un increment notori del 5,9% en relació al 2017.

Per països de residència, els espanyols van baixar un 3,1%, els francesos, en canvi, van créixer un 11,6%. Les altres nacionalitats també van augmentar, en aquest cas un 1,5%.

El motiu principal de la visita a Andorra dels turistes segueixen sent les compres. Un 61% dels enquestats per Estadística així ho afirma. El segon motiu és la natura en un 51%. Pel que fa als excursionistes, les compres com a motiu creixen fins al 88%.

Pel que fa a l'evolució dels darrers dotze mesos, les xifres globals parlen d'un augment del 0,6% dels visitants, que es tradueix en un 2,7% d'augment pel que fa als turistes, i en un descens del 0,6% pel que fa als excursionistes.

Finalment, i en la comparativa dels primers nou mesos de l'any, els turistes augmenten un 2,8%, i els excursionistes un 2%. Agafant-los tots dos, el creixement és del 2%.

Més entrada de vehicles a les dues fronteres

Estadística també publica aquest dijous dades sobre el nombre de vehicles que van entrar al país el mes de setembre. Van ser 371.645, un 2,9% més que al setembre del 2017. Per fronteres, a la hispanoandorrana va registrar-se un descens de l'1,6% i a la francoandorrana, en contrapartida, un augment de l'11,7%.

En l'acumulat dels darrers 12 mesos però, han entrat un 1,7% menys de vehicles. També hi ha un descens en l'acumulat de gener a setembre, concretament del 0,2%.