Una imatge del Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Treball

Augmenta un 13,5% el nombre d'aturats el mes d'octubre

Els demandants en recerca de feina és de 428 per 377 el setembre

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern indiquen que el nombre de demandants en recerca a final de mes és de 428 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 13,5% (377 persones), i un 3,4% superior al mateix mes de l’any anterior (414 persones). El nombre total d’assalariats del mes d’agost del 2018 és de 37.618 persones, amb una variació del 2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 36.717. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 38.507, amb una variació positiva del 3,1% respecte a les dades del mateix període anterior. El mes d’agost del 2018 presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2017, en els sectors: activitats immobiliàries i serveis empresarials, i construcció (ambdós 7,1%) i activitats sanitàries i veterinàries, i serveis socials (4,7%).

D'altra banda, el nombre de demandants en millora a final de mes és de 223 (236 el mes anterior), amb una variació mensual negativa del 5,5% i una variació del -6,7% respecte a l'octubre de l'any 2017 (239 persones). El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.191 (898 el mes anterior), amb una variació mensual del 32,6% i una variació del -7,1% respecte a l'octubre de l'any 2017 (1.282 ofertes de treball). El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de 10, cosa que representa un -44,4% respecte a les dades d'octubre de l'any 2017 (18 persones).

Durant el mes d'octubre s’han fet 40 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, 6 via el PFCI (Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) i el PFOF (Programa per al foment de l'ocupació i la contractació), 14 mitjançant el Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, 1 via el Programa empresa inclusiva i 1 via el programa PFCF joves actius 16-21. També el mes d'octubre 93 persones segueixen treballant pel programa de Govern, Parapúbliques, Comuns, Societats Parapúbliques i Entitats sense afany de lucre, 11 persones segueixen treballant pels programes de foment i 3 al Programa de Foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.

Finalment, el salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes d’agost del 2018, s’ha situat en els 2.044,71 euros, amb una variació positiva del 2,4% respecte al salari mitjà del mes d’agost del 2017, que va ser de 1.997 euros.