Entrada a l'edifici que acull el departament d'Estadística del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'endeutament per càpita ha augmentat en 520 euros des del 2010 fins al 2017

El departament d'Estadística publica per primera vegada les dades

Andorra la Vella.- L'endeutament per càpita ha augmentat en 520 euros des del 2010 fins al 2017. És una de les dades sobre endeutament públic que ha fet públiques per primera vegada el departament d'Estadística del Govern. En relació al rati de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, en els darrers anys s’ha mantingut al voltant del 40% i el 42% pel que respecta al sector Administracions públiques i entre el 34% i el 35% referent al Govern, tot disminuint ambdues ràtios des de fa dos anys fins a situar-se en el 37,6% i 34,1% respectivament l’any 2017, els valors més baixos des de l’any 2012.

La tendència a la baixa contrasta amb els augments continuats en les economies de l’entorn des de fa més de vuit anys, de manera que el diferencial amb Espanya i França ja s’eleva a més de 60 punts (quan a l’any 2012 se situava a l’entorn dels 44 punts i 49 punts, respectivament). Referent a l’endeutament per càpita, ha anat disminuint progressivament des dels 14.789 euros l’any 2012 fins els 13.432 a l’any 2017, el que suposa una variació negativa del 9,2% en el període considerat i també una disminució del  5,7% en relació a l’exercici 2016.

Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini a l’any 2017 disminueix el -57,5% i, en contrapartida,l’endeutament a llarg termini incrementa el 56,3%, on l’endeutament a llarg termini i no bancari és el que incrementa més significativament (127,6%). La distribució de l’endeutament a l’any 2017 és del 77% a llarg termini i del 23% a curt termini, envers el 47% a llarg termini i el 53% a curt termini de l’any 2016. Es constata un increment en els darrers anys de l’endeutament a llarg termini envers el curt termini, dotant al deute públic d’una estabilitat més accentuada.