Retencions a l'entrada del Pas de la Casa. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'entrada de vehicles de França ha pujat un 6,1% el 2018

El mes de desembre han accedit a Andorra 760.000 persones

Andorra la Vella.- L'any 2018 van entrar a Andorra 4.300.658 vehicles, fet que representa una variació positiva del 0,9% respecte a l’any 2017, en què van entrar 4.262.227 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 45.383 unitats, una variació negativa de l'1,6%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han augmentat un 6,1%. El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de desembre ha estat de 393.109, fet que suposa una variació positiva respecte al mes de desembre de l’any anterior del 8,8%. El total de turismes presenta un increment del 8,6% i el de vehicles pesants del 22,2%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació negativa del 5,4%, mentre que els provinents de França ha estat del +52%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació positiva del 22,8% per la frontera hispanoandorrana i del 17,6% per la francoandorrana.

Visitants de desembre

El mes de desembre del 2018 han entrat al país 759.622 persones, amb una variació positiva del 8,1% del nombre de visitants respecte al mes de desembre de l’any passat. El nombre de turistes ha estat de 317.903 amb una variació negativa respecte al mes de desembre de l’any passat de l'1%. Quant al nombre d’excursionistes ha estat de 441.719 amb una variació positiva de 15,8%, respecte al mes de desembre de l’any passat. Del gener al desembre del 2018, respecte al mateix període del 2017, s’ha produït un augment del 2,5% en el nombre de visitants, amb un augment de l'1,6% pels turistes i del 3% pels excursionistes. Les dades han estat difoses aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.