Instal·lacions de la ITV a Aixovall. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les tarifes de la ITV pugen un 0,7%

La primera i segona inspecció periòdica costarà 21,30 euros

Andorra la Vella.- El consell de ministres ha aprovat aquest dijous les tarifes del 2019 corresponents a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), que s’augmenten en un 0,7% en comparació amb la variació percentual de l’IPC de l’any passat.

Així doncs, els preus per al 2019 són els de base ja vigents l’any passat incrementats pel valor de l’IPC, als quals cal afegir-hi l’import derivat de l’Impost General Indirecte (IGI) sobre la prestació de serveis professionals i empresarials, que tributa a un tipus de gravamen del 4,5%, que ha de ser satisfet per part de l’usuari del servei.

D'aquesta manera, primera i segona inspecció periòdica (dins de termini), inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga) i inspeccions voluntàries de vehicles de les categories L, O2 i M1, excepte caravanes, taxis i vehicles d’aprenentatge de les autoescoles passa de 21,15 a 21,30 euros. És la mateixa tarifa que l'expedició d’un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament o modificació de dades.