L'IPC avançat del gener mostra un descens dels preus. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'IPC avançat del gener se situa en el 0,2%

Suposaria una disminució de cinc dècimes respecte a l’avaluat al mes de desembre (0,7%)

Andorra la Vella.- La variació interanual estimada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) al mes de gener del 2019 és del 0,2%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de cinc dècimes respecte a l’IPC avaluat al mes de desembre (0,7%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de gener del 2019 se situa a 1%. En cas de confirmar-se disminuiria dues dècimes respecte a la variació registrada al mes de desembre. L’IPC avançat de França del mes de gener del 2019 se situa en l'1,2%. En cas de confirmar-se disminuiria quatre dècimes respecte a la variació registrada al mes de desembre.

El departament d'Estadística del Govern calcula aquest indicador avançat amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la Unió Europea (UE). Aquest indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 95% aproximat dels preus de gener entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. L’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC.