L'edifici de la universitat. (Foto: Arxiu ANA)
Iniciatives

La Universitat d'Andorra imparteix un postgrau en fiscalitat

La formació començarà el proper mes de setembre

La Universitat d'Andorra imparteix un postgrau en fiscalitat. L'objectiu és donar a conèixer de forma completa i de manera pràctica tots els impostos que conformen el sistema tributari andorrà, així com els problemes, les fórmules i les solucions que planteja la fiscalitat internacional en relació amb les inversions d’Andorra a l’estranger i les inversions dels no-residents a Andorra. El programa va dirigit als titulats universitaris en estudis relacionats amb el sector empresarial, econòmic, jurídic o financer i a empresaris, professionals liberals i professionals especialitzats en aquests àmbits. També va dirigit a directors financers, administratius i executius.

La metodologia d’aquest programa és presencial i combina les classes lectives presencials que es faran a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el campus virtual. Com qualsevol altra activitat professional, l’assessoria fiscal requereix conèixer la teoria i la pràctica. Per això, les sessions lectives combinen l’exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i la resolució de casos extrets de l’experiència real. En ambdós aspectes l'alumne té una participació activa.

En relació amb la teoria i com a preparació de cada sessió, haurà de fer la feina de recopilar i estudiar la documentació relativa a la matèria: normativa, jurisprudència, doctrina i comentaris seleccionats. En els supòsits pràctics, a més d’aquesta feina prèvia de documentació, haurà de proposar la solució o les solucions que trobi més adequada(es), mitjançant l’aplicació dels coneixements adquirits. l el programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa de setembre del 2019 a juny del 2020.

Les classes lectives presencials representen una càrrega de 192 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 16 a les 20 hores) i els dissabtes al matí (de les 10 a les 14 hores). El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció. Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 20 estudiants matriculats.