Vista aèria d'Andorra la Vella. (Foto: T. N.)
Sector públic

El Govern aprova el reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

També s'han licitat les obres de millora de l'Escorxador Nacional

Andorra la Vella.- En la darrera reunió de consell de ministres de la legislatura, el Govern ha aprovat el Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Un text que regula l'aplicació del tipus de gravamen de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries reduïts o nuls vinculats a un compromís d'arrendament de l'habitatge adquirit. La proposta està vinculada a la Llei de mesures urgents relatives a l'arrendament d'habitatges aprovada durant el mes de gener.

El text regulador desplega el desenvolupament reglamentari dels mecanismes pràctics de sol·licitud, liquidació i comprovació del benefici previst per la Llei de mesures urgents relatives a l'arrendament de l'habitatge. A més, regula l'homologació de les obligacions de les persones en matèria d'acreditació de compliment dels requisits vinculats a l'exempció prevista en l'articulat de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

A més, s'ha aprovat la modificació del Reglament de l'impost sobre societats que desplega la Llei de modificació del Reglament de l'impost sobre societats que desplega la Llei de modificació de la Llei de l'impost sobre societats, que va revisar els règims essencials d'aquest impost per adaptar-los als estàndards de l'acció del projecte BEPS de l'OCDE. Tenint en compte també els criteris previstos pel Codi de conducta de la Unió Europea.

El text preveu un règim transitori per als obligats tributaris que aplicaven aquests règims especials amb anterioritat a l'1 de juliol del 2017, amb una reducció progressiva dels beneficis dels règims com a màxim fins al 31 de desembre del 2020. També es regula l'obligació i les condicions per presentar la informació país per país, segons els estàndards internacionals, en relació amb les empreses residents fiscals a Andorra que formin part d'un grup multinacional que facturi, almenys, 750 milions d'euros a l'any.

Millora de l'Escorxador Nacional

Fins al 20 de juny les empreses que ho desitgin podran presentar-se al concurs públic per a la licitació de les obres de reforma i millora de l'Escorxador Nacional. El projecte preveu la reforma i millores de la planta baixa per garantir la seguretat de les persones treballadores i el benestar i el maneig del bestiar, tant en el moment de la descàrrega a les corts com l'accés dels animals a les zones de sacrifici i atordiment. També de les línies de feinejat fins a la zona de classificació. El termini previst per a l'execució de les obres és de 20 setmanes.