L'IPC avançat del juliol mostra un lleu descens dels preus. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'IPC avançat del mes de juliol baixa una dècima

Se situaria en un 0,8%

La variació interanual estimada de l’IPC al mes de juliol del 2019 és del +0,8% segons el càlcul de l’indicador avançat que ha fet públic aquest dijous el departament d'Estadística del Govern. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució d’una dècima respecte a l’IPC avaluat al mes de juny (+0,9%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de juliol del 2019 se situa al +0,5%. En cas de confirmar-se augmentaria una dècima respecte a la variació registrada al mes de juny. L’IPC avançat de França del mes de juliol del 2019 se situa al +1,1%. En cas de confirmar-se disminuiria una dècima respecte a la variació registrada al mes de juny.

Es calcula aquest indicador avançat amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la Unió Europea (UE).