Vestit i calçat contribueixen al descens. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'IPC del mes d'agost se situa en el 0,7%

Els grups que contribueixen al descens són vestit i calçat, i hoteleria i restauració

Andorra la Vella.- L’índex de preus de consum (IPC) del mes d’agost és del 0,7%, la qual cosa representa una disminució respecte del mes de juliol. Tal com informen des del departament d’Estadística del Govern, els grups que han provocat aquesta davallada són vestit i calçat, i hoteleria i restauració.

D’aquesta manera, el primer dels grups presenta una disminució de dos punts i se situa al 6,9%, arran de les rebaixes d’estiu de roba i calçat. Pel que fa a l’hoteleria i restauració experimenta un decreixement de tres dècimes, situant-se a l’1,3%, a conseqüència d’un increment menor dels preus dels restaurants, cafès i establiments similars.

Els principals grups amb influència inflacionista aquest mes d’agost han estat esbarjo, espectacles i cultura, amb un augment de vuit dècimes, situant-se al 0,3%, arran de l’augment de preu dels béns duradors per a la recreació a l’exterior, assenyala Estadística; i begudes alcohòliques i tabac, que creix cinc dècimes situant-se a l’1,5% arran d’un augment del preu del tabac.

Cal destacar que la inflació subjacent (la que es calcula sense tenir en consideració els productes energètics i els frescos) ha estat el mes d’agost del 0,7%, és a dir, la mateixa variació anual de l’IPC global per al mateix mes.

La variació mensual de l’IPC és del -0,2% respecte al mes de juliol (agost 2018: +0,1%) i els principals grups que contribueixen a l’esmentada variació són vestit i calçat, amb una variació mensual del -6,8% i una repercussió mensual del -0,39%, a conseqüència de les rebaixes d’estiu en els articles de roba i calçat; i aliments i begudes no alcohòliques, que experimenta una variació mensual del 0,3% i una repercussió mensual del 0,06%, arran d’un creixement de les begudes no alcohòliques.

Cal destacar que la variació anual de l’IPC d’Espanya al mes d'agost se situa al 0,3% (juliol 2019, 0,5%). Aquesta disminució de dues dècimes és conseqüència d’un decreixement de més d’un punt i mig en la variació anual del grup habitatge (variació anual -3,3%) a causa d'una davallada en el preu de l’electricitat respecte al creixement que van experimentar l’any anterior. El grup transport (variació anual +0,2%) disminueix tres dècimes arran d'un creixement menor en els preus dels carburants i lubricants quan el mateix mes de l’any anterior augmentaven. El grup hotels, cafès i restaurants (variació anual: +1,9%) decreix una dècima a causa d'un augment menor respecte al mateix mes de l’any anterior dels preus dels serveis de l’allotjament. Per contra, el grup oci i cultura (variació anual: 0,1%) augmenta quatre dècimes a conseqüència d’un creixement en els preus dels paquets turístics.

Pel que fa a la variació anual de l’IPC de França a l'agost se situa a l'1,0% (juliol 2019: 1,1%). Aquest decreixement d’una dècima s’explica per un davallada en els productes manufacturats (variació anual -0,9%) que disminueixen tres dècimes a conseqüència d’un descens en el preu de la roba i el calçat. Per contra, els preus de l’alimentació (variació anual del 3,1%) augmenten una dècima a causa d’una accelaració en els preus de les verdures i de la fruita fresca. Tanmateix, els preus de l’energia (variació anual: 0,8%) s’estabilitzen per un decreixement en el preu dels productes derivats del petroli i del gas. Els serveis (variació anual  de l'1,1%) es mantenen a causa d’un creixement dels preus dels serveis de transports.

Quant a la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’índex de preus de consum harmonitzat avançat (IPCHAV) se situa a l'1,0% a l’agost (juliol 2019: +1,1%).