L'edifici administratiu del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

El Govern tanca el primer semestre amb un resultat positiu de 39,6 milions

En el capítol d’ingressos cal destacar la davallada de 4,4 milions en els impostos indirectes

Andorra la Vella.- El Govern ha tancat el primer semestre del 2019 amb un resultat pressupostari de 39.612.722 euros. Aquesta xifra és fruit d’uns ingressos de 320.579.568 euros i unes despeses de 280.966.847 euros. Pel que fa als ingressos, segons l’execució pressupostària i comptable del Govern a 30 de juny, suposen un 9,04% menys que la que es va registrar el mateix període de l’any passat. Quant a les despeses, també cauen un 6,06%. L'endeutament a 30 de juny és de 922 milions

En el capítol d’ingressos cal destacar la davallada de 4,4 milions en els impostos indirectes i en aquest apartat cal subratllar, especialment, la caiguda en la recaptació de la taxa de consum (-6,6 milions). Aquesta davallada, però, es veu compensada per l'increment d'altres impostos. Els impostos directes també cauen tot i que de manera més moderada que els indirectes. En aquest sentit, cal assenyalar que la davallada se situa, respecte de l’any passat, en 428.776 euros. En aquest apartat destaca la caiguda de l’impost sobre la renda de les persones físiques ( IRPF), que cau 2,5 milions. En aquest sentit, però, des del Govern recorden que la liquidació d’aquest impost s’allarga des del mes d'abril i fins a finals de setembre, amb la qual cosa aquesta xifra pot variar entre la liquidació semestral d'un any i l'altra, independentment de la xifra final. Els ingressos patrimonials també cauen en 5,2 milions (17,80%) i en aquest sentit es posa de manifest que la liquidació del repartiment dels beneficis d’ Andorra Telecom l’any passat es van fer en el primer semestre i aquest any ha tingut lloc el mes de juliol. També es destaca que la comercialització de monedes d’euro a filatèlies i numismàtiques es farà durant el segon semestre de l’any. D’altra banda, i davant aquestes caigudes, cal destacar que el capítol de taxes i altres ingressos creix en 8,2 milions. En aquest sentit, els ingressos en concepte de sancions (especialment per decomisos) augmenta en 2,4 milions, és a dir, un 170,98%. També destaquen els ingressos per reintegraments, en 4,8 milions, arran del retorn de la transferència corrent efectuada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

En l’apartat de les despeses, es posa en relleu que l’import del deute públic que s’ha amortitzat el primer semestre de l’any (99,9 milions) és inferior al que es va amortitzar l’any anterior, quan es va situar en 124 milions. A més a més, cal destacar que creixen un 173,59%, concretament 8,4 milions, les despeses per inversions reals per efecte del calendari d’execució de diferents obres, entre les quals la nova seu de la justícia, el nou edifici del COEX i altres actuacions en carreteres generals i pavimentacions.

Entre les despeses, però, la partida més important és la que es destina a personal i que suma 52 milions, la qual cosa suposa 1,3 milions més (un 2,76%) que en el mateix període del 2018. En aquest apartat el que representa una major variació són les remuneracions bàsiques i altre personal fix, que creix en 1,1 milions i el que més impacta en incrementar la despesa és l’aplicació de l’IPC.

Altre apartat important és la partida de 13,3 milions liquidats en concepte d’inversions reals, el que representa 8,4 milions més que el mateix període de l’any anterior. Les inversions noves representen un 80,49%.