El consum de dades experimenta un increment destacat al mes de setembre. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Creixen els abonats a telefonia mòbil durant el mes de setembre

El tràfic per internet en GB experimenta un increment destacat

Andorra la Vella.- El mes de setembre hi havia fins a 46.906 abonats als serveis de telefonia fixa; 85.690, als serveis de telefonia mòbil i 35.739 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual de l'1,2% respecte al mes de setembre de l’any anterior en telefonia fixa i del 5,2% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva del 4,0%, segons les dades fetes públiques pel departament d'Estadística.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a canals xarxa veu corporativa, amb un 3,6% respecte al mes de setembre de l'any anterior. En telefonia mòbil, creix especialment el concepte contractes, amb un 6,0%.

Entre els mesos de gener a setembre, en comparació amb el mateix període de l'any anterior tant telefonia fixa, com mòbil i internet de banda ampla presenten variacions percentuals positives de l'1,0%, 4,4% i 4,1%, respectivament.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 46.965 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del 0,5% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 83.979 abonats, reflectint una variació percentual positiva del 4,2%, i per l’internet de banda ampla se situen en 35.533 abonats, mostrant una variació percentual també positiva del 4,1%.

D'altra banda, cal destacar que el tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de setembre d'aquest any se situa en 13,21 milions, equivalent a una variació percentual negativa del 13,9% respecte al mes de setembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,39 milions de minuts (63,5% del total i equivalent a un -18,7% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,82 milions de minuts (36,5% del total i equivalent a un -3,9% respecte a l’any anterior).

Durant els primers nou mesos de l'any 2019, en comparació amb el mateix període del 2018, hi ha una variació percentual negativa del -13,6% en el tràfic telefònic en minuts sense internet. Això és a causa del fet que el tràfic nacional té una variació del -17,7% i l'internacional del -6,0%.

Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 168,17 milions, el que representa una variació percentual negativa del 12,9% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 104,11 milions (61,9% del total i un -17,3% respecte al mateix període de l’any anterior) i pel tràfic internacional, han estat de 64,06 milions (38,1% del total i un -4,7% respecte al mateix període de l’any anterior).

El tràfic per internet en GB, durant el mes de setembre, se situa en 5,18 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del 71,0% respecte al mes de setembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat d’1,57 milions de GB, un 30,3% del total i equivalent a un 200,6% respecte al mes de setembre de l'any passat. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 3,61 milions de GB, un 69,7% del total i equivalent a un 44,0% respecte al mes de setembre del 2018. Cal destacar la variació del tràfic per internet mòbil, que aquest mes augmenta un 10,8% respecte al mes de setembre del 2018.

Durant els primers nou mesos de l'any, en comparació amb el mateix període del 2018, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del 54,9%, és a dir: el tràfic nacional ha tingut una variació del 123,9%; l'internacional del 36,7% i el tràfic per internet mòbil del 24,7%.

Quant a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el tràfic per internet en GB se situa en 58,26 milions, fet que equival a una variació percentual positiva del 54,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 16,12 milions de GB, un 27,7% del total i un 111,9% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 42,14 milions de GB, un 72,3% del total i un 40,2% més respecte al mateix període de l’any anterior.