El consum d'energia cau durant el mes d'octubre. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Baixa el consum d'energia a l'octubre i només augmenta la gasolina

Durant els darrers dotze mesos l'evolució és negativa en un 2,4%

Andorra la Vella.- El consum d’energia en tones equivalent en petroli (TEP) durant el mes d'octubre ha estat de 18.642, el que representa una variació percentual negativa del 4,2% respecte al mateix mes del 2018. El grup amb dades representatives que presenta variacions positives respecte al mateix mes del 2018 és gasolina, amb un 11,3%. D'altra banda, fuel domèstic, amb un -7,3%; gasoil locomoció, amb un -7,1%; propà, amb un -5,9% i electricitat, amb un -1,6% presenten variacions negatives destacables, tal com assenyalen les dades fetes públiques aquest dilluns per Estadística.

De gener a octubre d'aquest any hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 177.899, és a dir, un 2,7% menys respecte al mateix període de l'any 2018. El grup que presenta variacions positives respecte al mateix període del 2018 és gasolina, amb un 7,4%. Per contra, fuel domèstic, amb un -9,0%; propà, amb un -6,4%; gasoil de locomoció, amb un -2,5% i electricitat, amb un -1,6% presenten variacions negatives destacables.

Pel que fa a les dades acumulades dels darrers  dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 217.700 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del -2,4%. Com en els casos anteriors, té una variació positiva gasolina, 7,6%. En canvi, fuel domèstic, amb un -10,3%; propà, amb un -6,6%; electricitat, amb un -1,6% i gasoil locomoció, amb un -0,8% presenten variacions negatives destacables.

Pel que fa al consum d’energia elèctrica, cal destacar que durant el mes d'octubre ha estat de 39.192 MWh, és a dir, una variació percentual negativa de l'1,6% respecte al mes d'octubre de l’any anterior. Els grups que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2018 són indústries, amb un 27,6%; administracions, amb un 11,6%; usos domèstics, amb un 7,0% i hoteleria i restauració, amb un 0,9%. D'altra banda, presenten variacions negatives altres serveis amb un 42,6%; construcció i annexes, amb un 25,0%; serveis financers, amb un 11,2%; estacions d'esquí, amb un 9,9% i distribució, amb un 3,9%.

De gener a octubre del 2019 hi ha hagut un consum d'energia en MWh de 446.778 és a dir, un -1,6% respecte al mateix període de l'any anterior. Els grups que presenten variacions positives destacables respecte al mateix període del 2018 són indústries, amb un 173,5%; administracions, amb un 58,4%; estacions d'esquí, amb un 34,9%; usos domèstics, amb un 19,8% i enllumenat públic, amb un 6,4%. Per contra, altres serveis, amb un -77,8%; construcció i annexes, amb un -52,1%; distribució, amb un -3,0%; serveis financers, amb un -3,0% i altres distribuïdores, amb un -2,1% presenten variacions negatives destacables.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 552.491 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del -1,6% respecte al mateix període anterior. Els grups que presenten variacions positives destacables respecte al mateix mes del 2018 són administracions, amb un 59,5%; estacions esquí, amb un 21,7% i usos domèstics, amb un 21,2%. En canvi, altres serveis, amb un -77,9%; construcció i annexes, amb un -52,3%; distribució, amb un -2,8%; serveis financers, amb un -2,4% i altres distribuïdores, amb un -2,3% presenten variacions negatives destacables.