La secció de fruiteria d'una gran superfície comercial. (Foto: Arxiu ANA)
Empresa

Les vendes a les grans superfícies comercials creixen un 3,5% al mes d'octubre

L'índex d'ocupació en aquest tipus d'establiment creix el 0,9%

Andorra la Vella.- L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials ha augmentat un 3,5% el mes d’octubre respecte al mateix mes de l’any anterior. Si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i resta de productes, es dona el fet que la categoria alimentació creix el 4,4% en comparació a l’any passat. Pel que fa a la resta de productes, l’increment és del 2,7% respecte a la mateixa referència.

En l’evolució dels darrers dotze mesos, es detecta que el desembre del 2018 i l’agost del 2019 són els que més destaquen per un augment considerable de les dues categories de productes, fet que cal atribuir a la despesa turística, entre altres factors, tal con indiquen des d’Estadística.

En relació a les economies de l’entorn, la variació anual de l’índex general mesurada a l’octubre se situa per sobre de la xifra d’Espanya i de la de França. Pel que fa a la dinàmica de cada àmbit de vendes, en el cas de l’alimentació s’assimila a la de l’estat espanyol. D’altra banda, la dinàmica de la resta de productes segueix una tendència contrària a la dels països veïns.

Pel que fa a les variacions intermensuals, cal destacar que l’índex de l’octubre experimenta un creixement del 2,8% respecte al del mes de setembre, tenint en compte que es tracta de les dades originals que no descompten factors estacionals ni els efectes del calendari.

Cal destacar, a més, que a l’octubre, l’índex d’ocupació de les grans superfícies del comerç al detall (calculat a partir del total del personal ocupat mensualment en aquest tipus d’establiments) creix el 0,9% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, mentre que representa un augment de l’1,4% respecte al registrat el mes de setembre.

Pel que fa al volum de dones i homes ocupats en les grans superfícies comercials, cal destacar que a l’octubre el 63,4% correspon al gènere femení i el 36,6% restant al masculí, distribució que presenta una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. Si comparem les dades amb el mateix període de l’any anterior, podem veure que la proporció de dones ocupades en aquest tipus d’establiments creix el 0,5% a l’octubre. D’altra banda, la proporció d’homes ocupats en les grans superfícies cau el 0,8% aquest mateix mes.

Cal afegir, a més, que el 93,6% d’aquest personal tenia una jornada laboral a temps complet, i el 6,4% restant, una jornada laboral a temps parcial. Aquestes proporcions es mantenen pràcticament idèntiques al llarg dels darrers dotze mesos.