Oficina del Servei d'Ocupació. (Foto: Arxiu ANA)
Treball

L'atur femení es redueix un punt respecte al del 2018

La població ocupada en finalitzar el tercer trimestre del 2019 és de 44.880 persones

Andorra la Vella.- La taxa d'atur del tercer trimestre de l'any, que s'estima en un 1,7%, disminueix en 0,3 punts respecte al mateix període de l'any anterior, i es manté força estable respecte al segon trimestre del 2019 amb una pujada de 0,1 punts. Les dades, que han estat fetes públiques pel departament d'Estadística, mostren que per sexes la taxa anual d'atur masculí s'incrementa en 0,4 punts i la del femení disminueix en 1 punt. Pel que fa al segon trimestre d'aquest any, el masculí ha augmentat en 0,4 punts, tot el contrari que el femení, que ha disminuït en 0,2 punts.

Si es compara amb les economies de l'entorn, les taxes d'atur estimades a França (8,3%), Espanya (13,9%) i en el conjunt de la Unió Europea (6,1%) també s'han reduït en termes anuals, igual que en el cas andorrà, tot i que representen valors força superiors a la taxa d'atur andorrana.

En relació a la taxa d'activitat que se situa en el 81,8% de la població d'entre 15 i 64 anys, ha disminuït en un punt l'anual i, en canvi, ha augmentat en també un punt respecte al segon trimestre del 2019. Pel que fa a la resta de les economies veïnes, la taxa d'activitat es manté igual que en el trimestre anterior. Per sexes, la taxa disminueix en 1,4 punts la dels homes respecte a l'any passat i la femenina també s'ha reduït en 0,7 punts.

Quant a la població ocupada, és de 44.880 persones, és a dir, el 80,3% de la població d'entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,9 punts respecte a l'any anterior i un increment de 0,9 punts si es compara amb el trimestre passat. Respecte a l'any 2018, la taxa d'ocupació dels homes ha disminuït en 2 punts i trimestralment ha augmentat 1,7 punts. En canvi, pel que fa a les dones, les taxes es mantenen igual tant anualment com trimestralment.