Els carburants han patit un nou increment durant el gener. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Nou augment del preu dels carburants al gener

En relació al mateix mes del 2019 també s'ha experimentat un increment notable

Andorra la Vella.- Segons ha fet públic aquest dilluns el departament d'Estadística, durant el mes de gener ha augmentat el preu de tots els carburants respecte el desembre del 2019. El gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat s'han pagat a 1,057 i 1,088 euros de mitjana, el que equival a una variació positiva de l'1,5% i l'1,4% respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans s'han pagat a 1,16 i 1,22 euros de mitjana, el que equival a una variació positiva de l'1%. El gasoil de calefacció s'ha pagat a 0,79 euros de mitjana, el que representa un augment del 0,9%.

Si es comparen aquestes xifres amb el mes de gener del 2019, el preu de tots els carburants també ha experimentat un increment. Així doncs, el de la gasolina sense plom de 95 octans ha augmentat un 9,8%; el de la gasolina sense plom de 98 octans un 9,1%; el del gasoil locomoció i el del gasoil de locomoció han millorat un 6,2% i un 6% respectivament, i el preu del gasoil de calefacció un 3,8%.

Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos i en comparació amb el mateix període anterior, el gasoil de calefacció s'ha pagat, de mitjana, a 0,79 euros, el que significa un augment del 0,8%. El gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han tingut un preu mitjà d'1,03 i 1,06 euros, el que representa un augment del 2% en ambdós casos. La gasolina sense plom de 98 octans i la gasolina sense plom de 95 octans han disminuït en un 0,7% i un 0,6% respectivament, i s'han pagat a un preu mitjà d'1,21 i 1,12 euros respectivament.