Una imatge de l'aparcament del Parc Central. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El país compta amb gairebé 90.000 vehicles el 2019, un 2,9% més que el 2018

La ràtio és de 1.153 per cada 1.000 habitants

Andorra la Vella.- Andorra comptava a 31 de desembre de l’any 2019 amb un parc automobilístic de 89.444 vehicles, xifra que representa un augment de 2.514 unitats, és a dir, una variació del 2,9% més respecte als 86.930 vehicles existents el 31 de desembre de l’any 2018, tal com informa el departament d’Estadística. Per tipus de vehicle, els turismes presentaven un increment en valor absolut més elevat (amb 1.634 unitats), assolint la xifra de 60.398 l’any 2019, és a dir, un 2,8% més que l’any anterior.

El nombre de motocicletes i de ciclomotors és de 16.111 unitats, amb una variació de 518 unitats més respecte de l’any anterior, el que representa un augment del 3,3%. Pel que fa al volum de camions i camionetes també s’incrementa respecte a l’any 2018 (un 4,4%, és a dir, 274 unitats més) i situen el nombre total en 6.454 unitats.

Per últim, el nombre d’altres vehicles al final de l’any 2019 és de 6.481 unitats, un creixement de 88 unitats, el que suposa una variació de l’1,4% respecte a l’any anterior.

En l’evolució històrica del parc automòbil d’Andorra s’observen increments anuals elevats i constants des de l’any 1999 fins l’any 2008, quan la xifra superava els 76.000 vehicles, i aquest valor es manté estable fins l’any 2013. En els darrers sis anys s’ha reprès la tendència a l’alça, motivada principalment per l’ascens de turismes i motocicletes.

Pel que fa al tipus d’energia, l’any 2019 tots els vehicles presenten variacions positives respecte a l’any 2018. Quant als més nombrosos, el grup que augmenta més és gasolina (que representa el 47,5% dels vehicles), amb 1.869 unitats més, fet que suposa un increment del 4,6%. El grup gasoil (el 46,8%) augmenta en 472 unitats, xifra que suposa un creixement de l’1,1%, tal com indica Estadística.
Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, els quals ja suposen el 0,4% del total de vehicles del parc, sumant el 2019 51 unitats (un augment del 16,2% respecte l’any 2018). Pel que fa als vehicles híbrids (tant els endollables com els que no ho són), creix el nombre global d’aquests d’automòbils en 72 unitats, és a dir, experimenten una variació positiva del 13,8% en relació l’any anterior. Per últim, els vehicles del grup sense carburant incrementen el nombre en l’1,2%, amb 50 unitats més respecte al 2018.

Pel que fa a la distribució dels turismes segons el tipus d’energia, a finals de l’any 2019 totes les varietats presenten variacions positives respecte l’any 2018. Quant als grups més nombrosos, el de gasolina presenta l’augment més elevat, amb 1.326 unitats, fet que suposa una variació del 5,7%. El tipus d’energia gasoil creix en 199 unitats, xifra que suposa un augment del 0,6%. Cal destacar que la distribució entre els turismes de gasolina i els de gasoil s’anivella any rere any, encara que els vehicles propulsats amb motor de gasoil continuen sent més freqüents que els de gasolina i de mobilitat elèctrica, que s’han incorporat recentment en el parc automòbil.

Pel que fa a l’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 14,6 anys l’any 2019, el que suposa un increment del 0,9% respecte de l’any 2018, continuant en la tendència d’augment progressiu registrada els darrers anys. El grup de vehicles amb una antiguitat” de més de 20 anys presenta al 2019 variacions positives respecte la distribució de l’any 2018 en els quatre tipus de vehicles; en canvi, el grup d’antiguitat que va dels 10 als 20 anys presenta variacions negatives respecte a l’any anterior en tots quatre tipus de vehicles. Mentre que el grup de vehicles amb una antiguitat de zero a deu anys presenta variacions positives en turismes, motocicletes i ciclomotors i camions i camionetes i variacions negatives en altres.

Ràtio per habitant

Atenent a les dades de final de l’any 2019 i segons el tipus de vehicle, hi ha 779 turismes, 208 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.153 vehicles per cada 1.000 habitants, i totes tres ràtios experimenten tendències a l’alça en els darrers anys.

Respecte al tipus de combustible, de cada 1.000 turismes, un total de 415 correspon al grup de gasolina i 577 al grup de gasoil. Els turismes del grup gasolina mostren una tendència a l’alça en aquests últims tres anys, mentre que els de gasoil van a la baixa. La ràtio dels vehicles de mobilitat elèctrica, sense incloure-hi el grup altres, se situa en 6,8 per cada 1.000 vehicles (amb un augment del 12% en relació a l’any 2018) i en els darrers tres anys hi ha una notable tendència a l’alça d’aquesta ràtio.

Atenent a la segmentació del parc automòbil de turismes per marques de constructors a l’any 2013 i l’any 2019, es constata que aquest any hi ha hagut canvis en el llistat de les deu principals marques, ja que Ford ha entrat en la novena posició i ha relegat a Peugeot a la onzena, mentre que Opel s’ha mantingut estable en la desena. La marca més comuna és Volkswagen.

A part de la variació esmentada, al llarg d’aquest període hi ha hagut algunes variacions lleus de posició. Així, la marca Audi va superar Renault l’any 2015 per situar-se en quarta posició, i la marca Fiat va avançar a Seat l’any 2016, col·locant-se en la sisena posició del rànquing.

Carnets de conduir

Altra estadística que s’ha fet pública també aquest dijous és la corresponent al nombre de persones que tenen un permís de conduir vigent a data 31 de desembre de l’any 2019. Concretament, és de 50.371, amb una variació anual positiva del 0,2%. El nombre de categories vigents ha estat de 194.096, cosa que representa una variació percentual positiva del 0,3% respecte a l’any anterior.
Pel que fa a la distribució per gèneres, cal destacar que el nombre de dones amb permís de conduir augmenta un 0,2% (21.875 dones, fet que suposa un 43,4% del total). I el percentatge d’homes amb permís també augmenta un 0,2% (28.496 homes, que representen un 56,6%).

Pel que fa a l’edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (amb 414 permisos més), amb un increment del 4,3%. La franja d’edat en què el nombre de persones amb permís disminueix més és la de 30-39 anys (amb 367 menys), amb un descens del 3,8% respecte a l’any anterior.

El nombre mitjà de categories per permís és de 3,85. La categoria més nombrosa del 2019 és l’LC, amb 49.897, seguida de la B1 (49.739) i l’A1 (43.242). Aproximadament 8 de cada 10 persones majors d’edat posseeixen permís de conduir, sent aproximadament 9 de cada 10 homes i aproximadament 7 de cada 10 dones.