La seu de la CASS. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Creix el volum d'assalariats el 2019, especialment a la construcció

També augmenta el volum de persones que es troben aturades al febrer un 4,2% respecte al mateix mes de l'any passat

Andorra la Vella.- El mes de desembre es va tancar amb 43.276 persones assalariades, el que representa una variació del 2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 42.149 persones. Hi ha un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2018, en els sectors construcció, amb un 8,4%; activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 6,3%; i comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, amb un 4,8%. En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats el sector financer, amb un 1,8% i educació i llars que ocupen personal domèstic, ambdós amb un 1,6%, en comparació amb el mes de desembre del 2018. La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades al llarg de l’any 2019, és de 39.655 persones, un 2,1% més respecte a les dades de l’any 2018. Els sectors en els que més han incrementat els assalariats són construcció, amb un 8,8%; seguit d’activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 5,1%. Els sectors en els que més han disminuït són sistema financer, amb un 5,1%; agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 2,7% i llars que ocupen personal domèstic, amb un 1,4%.

Segons les mateixes dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística, la massa salarial total del mes de desembre és de 113,42 milions d’euros. La variació és positiva, d’un 3,5%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són construcció, amb un 15,3% i comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, amb un 9% i activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 8,9%. En canvi, la variació negativa es dona al sistema financer, amb un 17,2%.

D’acord amb les dades recollides al llarg de l’any 2019, la mitjana mensual de la massa salarial és de 85,15 milions d’euros, equivalent a una variació del 2,8% respecte a l’any 2018. Tots els sectors menys tres presenten variacions positives, on es destaca construcció, amb un 10,9%; activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 7,2% i indústries manufactureres, amb un 6,4%. Sistema financer, agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i llars que ocupen personal domèstic presenten un -0,3% i -0,2%, respectivament.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de desembre del 2019 és de 2.620,88 euros és a dir, un 0,8% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són construcció amb un 6,4%; altres activitats socials i serveis personals, amb un 6,2%; producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 5,3% i comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, amb un 4,0%. Tan sols un sector presenta una variació negativa, sistema financer, amb un 15,7%.

D’acord amb les dades acumulades durant l’any 2019, el salari mitjà s’ha situat en 2.147,23 euros, equivalent a una variació positiva del 0,7% respecte a l’any 2018, en què va ser de 2.131,32 euros. Presenten variacions positives remarcables altres activitats socials i serveis personals, amb un 3,2%; indústries manufactureres i hoteleria, ambdós amb un 2,7% i comerç al detall, llevat de vehicles de motor i producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, ambdós amb un 2,6%. Sistema financer amb un 6,2% i transports i comunicacions, amb un 1,2%, presenten una variació negativa respecte a l’any 2018.
Servei d'Ocupació

D'altra banda, cal destacar el mes de febrer es va tancar amb un total de 442 persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca d’un lloc de treball, la qual cosa representa un increment del 3,5% respecte del mes anterior, i d’un 4,2% més que el mateix mes de l’any anterior, quan la xifra era de 424 persones.

Segons les dades fetes públiques per Estadística, el nombre de demandants que estaven inscrites per a una millora laboral era de 272 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 3,0% i un increment del 1,9% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 964, amb una variació mensual negativa del 9%. En canvi, respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és positiva, amb un 5,0%.

Pel que fa als demandants d’alta a final de mes, se n’ha calculat la mitjana. Durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 427 demandants en recerca i 262 en millora, amb una variació positiva respecte al període anterior del 7,1% pel que fa als demandants en recerca i una variació també positiva del 12,4% per als de millora.

Quant a la mitjana de llocs de treball en els darrers dotze mesos és de 938, amb un decrement percentual respecte al període anterior del 8,8%.

Cal destacar que dels 442 demandants en recerca d’un lloc de treball, un 27,6% són empleats administratius; un 19,7%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 17,9% no qualificats. Pel que fa a les persones inscrites per obtenir una millora laboral, cal destacar que un 25,7% són tècnics i professionals de suport; un 23,2%, empleats administratius i un 16,2%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors.

Pel que fa a les ofertes de treball, un 36,9% eren per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; un 26,0% per a treballadors no qualificats i un 15% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries, la construcció.

La majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball (el 87,1%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. El 48,5% dels que estan buscant una millora de situació laboral tenen un contracte temporal. Del total de desocupats en recerca, la gran majoria (94,7%) són desocupats de curta durada, mentre que el 5,3% són desocupats de llarga durada.

El detall per tram d’edat mostra que tant les persones en recerca (39,1%) com les de millora d’un lloc de treball (42,3%), es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys. La quantitat de dones que busquen un lloc de treball és pràcticament igual a la d’homes, amb un 47,7%. Per contra, pel que fa a la millora de la situació laboral, el 61,4% són dones. Aquest mes de febrer la majoria de demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (44,3%) i de nacionalitat espanyola (29,2%). També, la majoria de demandants en millora són andorrans (37,5%) i espanyols (34,9%), seguit dels d'altres nacionalitats (18,4%), portuguesos (8,1%) i per acabar, francesos (1,1%).

En els darrers dotze mesos, 65 persones, és a dir, el 14,7%, no van tenir cap intermediació laboral. El 85,3% restant dels inscrits van tenir intermediació almenys una vegada. Es pot observar com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d’intermediació. El 56,9% dels que mai n’han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari, dels que van correspondre almenys a una oferta de treball, el 52,8% eren desocupats que feia entre tres i dotze mesos que estaven inscrits al Servei d’Ocupació.

D’altra banda, 30 persones estaven d’alta al Servei d’Ocupació en el programa de prestacions econòmiques per desocupació involuntària, més de la meitat es situen en el tram de 40 a 59 anys, i la majoria són homes. Per nacionalitat, més de tres quartes parts són andorrans i espanyols. Quant al temps de residència, comentar que gairebé tots són beneficiaris d’alta des de fa deu o més anys que viuen a Andorra.