El ministre portaveu, Eric Jover. (Foto: SFG)
Sector públic

Reducció del 80% del preu dels lloguers de negocis i quota mínima per als autònoms

La llei òmnibus preveu un fons de 60 milions d’euros destinat a crèdits tous pels empresaris al 0,25% d’interès

La normativa que ha d’ajudar a pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi de la Covid-19 està pràcticament redactada. Està previst que, previ acord dels diferents grups polítics, entri a tràmit parlamentari en les properes hores.

Entre altres mesures la llei preveu que les empreses que han hagut de tancar paguin tan sols el 20% del preu de lloguer dels locals, o el que és el mateix, una reducció del 80% sobre el preu mensual habitual. El text disposa també que els treballadors per compte propi paguin la quota mínima d’autònoms, al voltant dels 230 euros mensuals.

També es disposa que els treballadors que hagin d’estar confinats de manera obligatòria per sospita de contagi o perquè han resultat infectats obtindran una baixa mèdica i percebran el 66% del salari des del primer dia. Si es tracta de personal sanitari, la prestació serà del 100% del salari.

A destacar també una partida de 60 milions d’euros que el Govern preveu per concedir préstecs tous i accessibles a les empreses que s’han vist obligades a tancar o que han vist trasbalsada la seva activitat habitual, amb un interès del 0,25%.

La incertesa i els dubtes que planen aquests dies entre empresaris, treballadors i autònoms podran començar a tenir respostes en els propers dies.