La seu de la CASS. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Creix un 2,5% el volum d'assalariats el mes de gener respecte de l'any passat

El sector que més va créixer va ser construcció

Andorra la Vella.- 43.196 persones, aquesta és la xifra d'assalariats amb què es va tancar el mes de gener, la qual cosa representa una variació del 2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi havia 42.128 persones. Així ho ha fet públic aquest dijous el departamet d'Estadística del Govern.

Cal destacar que van protagonitzar un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2019, els sectors de la construcció (7,6%); agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (6,6%); i altres activitats socials i serveis personals (5,5%). En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats el sistema financer, amb un 1,4%; llars que ocupen personal domèstic, amb un 1,1%; i educació, amb un 0,9% menys en comparació amb el mes de gener del 2019.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades al llarg dels darrers dotze mesos, és de 39.744 persones, un 2,1% més respecte a les dades del mateix període anterior. Els sectors en què més han incrementat els assalariats són la construcció, amb un 8,6%; seguit d'activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 5,1%. Els sectors en els que més han disminuït són el sistema financer, amb un 4,7%; l'agricultura, la ramaderia, la caça i la silvicultura, amb un 1,7% i les llars que ocupen personal domèstic, amb un 1,3% menys.

Pel que fa a la massa salarial total del mes de gener és de 90,96 milions d’euros. La variació és positiva, d’un 5,2%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 14,8%; construcció, amb un 12,2% i transports i comunicacions, amb un 11,7%. En canvi, la variació negativa es dona en els sectors de producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 4,8% i llars que ocupen personal domèstic, amb un 0,2% menys.
D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 85,52 milions d’euros, equivalent a una variació positiva del 2,9% respecte al mateix període anterior. Tots els sectors a excepció de dos presenten variacions positives, on es destaca la construcció, amb un 10,7%; les activitats immobiliàries i els serveis empresarials, amb un 7,5% i altres activitats socials i serveis personals, amb un 6,9%. Sistema financer i llars que ocupen personal domèstic presenten una variació negativa del 10,6% i 0,1%, respectivament.

Quant al salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de gener és de 2.105,68 euros, és a dir, un 2,6% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són transports i comunicacions, amb un 10,2%; venda i reparació de vehicles de motor, amb un 7,9% i agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 7,7%. Tan sols dos sectors presenten una variació negativa: producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 6,2% i comerç al detall, llevat de vehicles de motor, amb un 0,3%.

D’acord amb les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.151,77 euros, equivalent a una variació positiva del 0,8% respecte al mateix període anterior, en què va ser de 2.134,28 euros. Presenten variacions positives remarcables altres activitats socials i serveis personals, amb un 3,6%; agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 2,9%; venda i reparació de vehicles de motor i hoteleria, ambdós amb un 2,8% i indústries manufactureres, amb un 2,7%. Sistema financer, amb un -6,1% i transports i comunicacions, amb un -0,4%, presenten una variació negativa respecte al període anterior.