Una persona teletreballant. (Foto: Arxiu ANA)
Empresa

El 30% d'empreses no fa teletreball malgrat tenir les condicions adequades per aplicar-lo

Les petites i mitjanes empreses són les que menys han desenvolupat aquest sistema de feina a distància

El coronavirus ha obligat la majoria d'empreses a replantejar els seus hàbits laborals i la majoria ha aplicat, en major o menor mesura, el teletreball. Tot i això, la recent enquesta elaborada per la Cambra de Comerç, en col·laboració amb el CRES, revela que el 30,5% d'empreses andorranes no s'ha passat al teletreball durant els darrers sis mesos tot i tenir la possibilitat d'aplicar-lo. Són les petites i mitjanes empreses les que, en una proporció més gran, no l'han desenvolupat. Val a dir que l'estudi, sobre l'impacte econòmic que ha tingut la Covid-19 al sector empresarial del país, ha fet qüestionaris al sector indústria, comerç i hosteleria, negocis que difícilment poden adoptar el teletreball en la majoria de les seves tasques.

El 49% de les 400 empreses que han participat en l'informe, directament assenyalen que no poden aplicar el teletreball en les seves dinàmiques laborals. En la mateixa línia, més de la meitat (55%) dels treballadors per compte propi, o autònoms, manifesta no tenir tampoc la possibilitat de fer teletreball.

D'altra banda, només 2 de cada 10 empreses (18%) té o ha tingut durant el darrer semestre, una part de la plantilla treballant des de casa. De les empreses que estan aplicant el teletreball, un 8% combina la feina presencial amb la feina a distància; per contra, un 46% tindria tota la plantilla fent teletreball.