L'edifici administratiu del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

La despesa pública del 2019 va representar el 40,6% del PIB

Es van gastar gairebé 1.146.000 milers d’euros, un 2% més respecte a la liquidació de l’exercici anterior

Andorra la Vella.- La liquidació de despesa agregada del sector públic per al 2019 va ser de 1.145.167,87 milers d’euros, segons ha fet públic aquest dilluns el despartament d'Estadística. Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, el cost total suposa un increment del 2,0% respecte a la liquidació de l’exercici anterior, i representa el 40,6% del PIB. Més en detall, l’administració central, les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, les administracions locals i els fons de la seguretat social, van registrar una liquidació de despeses de 1.003.199,03 milers d’euros, el que representa un 3,0% i significa el 35,6% del PIB.

A grans trets, la finalitat principal del sistema de comptes és fer una descripció sistemàtica i detallada de l’economia del país. L'extens informe de més de 200 pàgines presentat pel Govern detalla la liquidació pressupostària d’ingressos i despeses del sector públic per a l’exercici 2019 i la seva publicació permet tenir un marc comptable per a l’economia andorrana comparable a escala europea i també internacional.

La despesa liquidada pel Govern el 2019, també sense tenir en compte els actius ni els passius financers, va ser de 438.835,37 milers d’euros, amb un increment de l’1% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquest import va suposar el 43,7% de la despesa liquidada de les administracions públiques i el 15,6% del PIB.