El ministre de Finances, Eric Jover, i la síndica general, Roser Suñé, moments previs a l'entrega del projecte de llei del pressupost 2021. (Foto: M. P.)
El ministre de Finances, Eric Jover, i la síndica general, Roser Suñé, durant l'entrega del projecte de llei del pressupost 2021. (Foto: M. P.)
El ministre de Finances, Eric Jover, i la síndica general, Roser Suñé, durant l'entrega del projecte de llei del pressupost 2021. (Foto: M. P.)
El ministre de Finances, Eric Jover, en la presentació del projecte de llei del pressupost 2021. (Foto: A.S.)
El ministre de Finances, Eric Jover, en la presentació del projecte de llei del pressupost 2020. (Foto: A.S.)
Sector públic

Increment en el pressupost d'Afers Socials i Salut en detriment de les inversions públiques

L'executiu preveu un dèficit de 65 milions el 2021

Andorra la Vella.- El projecte de llei de pressupost del 2021 preveu, tal com ha anunciat el Govern aquest dimarts, un dèficit pressupostari de 65 milions, que se sumaran als 99 milions que es preveuen per l'exercici del 2020. El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha presentat un pressupost pel 2021 marcat per l'impacte de la Covid-19 i alineat amb el programa H23, en el qual preveuen una reducció dels ingressos molt notables, principalment en els ingressos patrimonials, que disminuiran en un 44%. Quant a les despeses, serà un any de contenció, i es destaca el creixement del pressupost de dos ministeris, concretament el d'Afers Socials, Habitatge i Joventut i el de Salut, amb un creixement del 9% i del 16% respectivament, en detriment de les inversions públiques, que seran una de les partides més penalitzades per aquest 2021.

Durant la presentació, Jover ha remarcat que el context econòmic actual es troba totalment alterat per la Covid-19, i ha indicat que a hores d'ara, la caiguda del Producte Interior Brut (PIB) és del 10,3% i que es preveu un efecte rebot del 8%. Tot i així, es manté la incertesa pels anys següents, però des de l'executiu han assegurat que en els propers anys es tornarà al creixement, tot i que una mica inferior, que es tenia abans de la crisi. En aquest sentit, preveuen un creixement del 2% el 2022 i d'1,3% el 2023. Pel que fa al PIB acumulat, la tendència a l'alça que hi havia, ha desaparegut amb la Covid-19, i es té la previsió que amb el rebot no es podrà recuperar la riquesa que es tenia. "Hi ha una mancança a l'economia que fa que hàgim perdut una part de la riquesa que no es podrà recuperar de manera ràpida", ha indicat.

En l'apartat dels ingressos, el ministre ha destacat que els impostos indirectes tindran una davallada del 23% (20,5 milions menys que el 2020), ja que l'impacte d'aquest impost té efecte a l'any següent i vindrà donat per la situació d'aquest 2020. Quant als impostos indirectes, hi haurà una caiguda de 13 milions, el que suposa una baixada del 5%. En aquest apartat, "la caiguda forta l'hem tingut el 2020 amb la caiguda de l'activitat econòmica", ha manifestat, assegurant que amb la recuperació de l'activitat es pot tenir una recuperació d'aquests impostos. Sobre els ingressos patrimonials, que són els dividends que es traslladen de les parapúbliques, Jover ha recordat que corresponen al 30% dels dividends de FEDA i del 100% d'Andorra Telecom. Enguany, el resultat d'aquestes empreses serà més baix i per tant "ens traslladaran menys dividends". La davallada en aquest apartat es preveu del 44%, amb 16 milions menys. El ministre també ha volgut recordar que el rebut durant el 2020, no són els 36 milions que es van pressupostar, sinó que s'ha elevat per sobre dels 60 milions.

Pel que fa a les despeses, la corrent, on s'inclouen les de personal, les financeres, les de consum de béns corrents i serveis i les transferències corrents, tindran un augment del 3% respecte al 2020. De fet, Jover ha indicat que tot i que l'IPC es troba en una tendència alcista, se situaria per sota l'1%. A més, des de l'executiu també s'eliminen noves contractacions a excepció de vuit places de policia que ja estan marcades en el pressupost. "La resta de places només es podran fer cobrint vacants", i ha afegit que les baixes, a excepció d'alguns ministeris, com el d'educació pels docents, "no les cobrirem immediatament". Hi haurà un període 45 dies, i fins que no es compleixi no es podrà suplir, ha indicat. D'altra banda, les despeses de capital també mostren una contenció marcada, amb un augment del 16%. De fet, el tancament de despeses pel 2021 se situa en 462 milions, però el ministre ha recordat que pel 2020 havia de ser de 465 milions i al final ha estat de 515,5 milions.

Aquesta contenció pressupostària s'observa amb una disminució de 800.000 euros de la despesa de personal, de 200.000 euros de la de béns corrents i serveis i de 12,6 milions d'euros pel que fa a les inversions pròpies. Per altra banda, també hi ha despeses directament relacionades amb la Covid-19, amb un increment de 5,8 milions pel que fa a les despeses del SAAS i 800.000 euros més en matèria d'inversió. Aquest increment de les despeses també s'explica per l'ampliació de 5,2 milions d'euros a la transferència prevista a la CASS, i per l'augment dels ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre de 2,4 milions d'euros.

Pressupost per ministeris

El titular de Finances també ha mostrat una classificació administrativa del pressupost per ministeris amb dos creixements destacats. Per una banda, el ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut tindrà més d'un 9% de creixement i per altra banda, el ministeri de Salut veurà augmentat el seu pressupost en un 16%. A més, Jover ha volgut destacar l'increment en el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. "Era important no patir retallades en aquesta partida" i s'ha augmentat el pressupost "per estar al costat dels infants". Un dels altres ministeris que experimenten un creixement, en aquest cas del 3%, és de Presidència, Economia i Empresa, a causa del projecte associat a la Cambra de Comerç i del bus jove.

Per contra, una de les partides més penalitzades en aquest pressupost són les infraestructures i les inversions públiques. "Pensem que la inversió privada pot mantenir el sector", ha comentat Jover, qui ha afegit que es tracta d'una partida que poden contenir sense que tingui un impacte en el sector econòmic. Entre les principals inversions destaquen els 2,9 milions destinats a la Portalada; el milió al centre escolar Fiter Rossell; els 2 milions a l'escola andorrana de batxillerat; l'1,3 milions a l'ampliació de l'escola de Santa Coloma; el milió al SAAS per la reforma d'Urgències i de l'hospital de dia; l'1,25 milions al pla Renova, ja que és important "seguir apostant per la sostenibilitat"; i els 2 milions al conveni de l'RN20. Entre les inversions també hi ha el recinte multifuncional el qual està inclòs al programa H23, tot i que no té un pes molt important al pressupost 2021 perquè encara està en la fase de projecte.

Diversificació de l'endeutament

Des del Govern són conscients que els pressupostos 2020 i 2021 tindran dèficits importants que incrementaran el deute i que faran que "no complim amb la llei de sostenibilitat de finances públiques", ha indicat Jover. Tot i així, ha afegit que esperen tornar a la normalitat el 2022. Aquest dèficit també ha fet que el Govern hagi fet una major diversificació econòmica de l'endeutament. Així, el 2020 l'endeutament es troba amb un 60% en emissió de deute públic, un 15% amb deute bancari andorrà, un 8% amb deute bancari internacional, un 17% amb emissions de deute internacional i un 1% amb institucions internacionals.

Jover ha indicat que el tipus d'interès d'aquest deute també ha variat. De fet, ha assegurat que han tancat dues operacions amb percentatges de tipus d'interès menors i que les operacions de tipus d'interès es troben més baixes amb institucions com amb el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa. Així, durant aquest any han disminuït aquests tipus d'interès, el que ha suposat un estalvi d'1,3 milions pel Govern. D'altra banda, des de l'executiu també es vol aconseguir una major resiliència financera a través dels venciments, i han allargat alguns mesos alguns venciments i en tenen un altre a quinze anys.

Sobre aquest dèficit, Jover ha indicat que amb els crèdits, tenen disponibles 275 milions, el que suposa un marge de més de 110 milions si se sumen els dèficits del 2020 i el 2021. "Si ve algun element sobrevingut, tenim la capacitat de donar-hi resposta", ha apuntat Jover.