Productes alimentaris en un supermercat. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Els preus pugen durant el mes d'octubre un 0,1%

Tot i aquest increment la inflació anual se situa al 0,0%

Andorra la Vella.- Els preus van pujar durant el mes d'octubre un 0,1%; tot i aquest increment la inflació anual se situa al 0,0%, tal com indicava l'IPC avançat que es va fer públic a principis de mes. Pel que fa a l'IPC acumulat del 2020, se situa al 0,1%.

Els grups que han tingut una influència positiva en la variació anual del mes d'octubre són vestit i calçat, amb un creixement de gairebé tres punts, situant-se al 0,4% a conseqüència dels preus de les peces de roba; i mobles, estris domèstics i serveis de la llar, amb un creixement de quatre dècimes, situant-se a l'1,4%, arran dels preus dels articles de decoració. En canvi, els grups que han tingut una influència negativa en la taxa anual de l'IPC són ensenyament, amb una variació anual de l'1,5%, un punt i mig inferior a la del mes anterior a conseqüència d'un increment menor en el preu dels ensenyaments no atribuïbles a cap nivell; transport, amb un creixement de sis dècimes, situant-se al -5,4%, arran d'una disminució dels preus dels carburants i lubricants; i begudes alcohòliques i tabac, amb un creixement menor de sis dècimes, situant-se al 3,2% arran d'un augment menor del tabac respecte al mateix mes de l'any anterior. Els grups que han mantingut una variació anual de preus a l'octubre són alimentació i begudes no alcohòliques, amb el 2,3%; salut, amb l'1,2% i comunicacions, amb el -0,6%.

La inflació subjacent, la que es calcula sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, va registrar al mes d'octubre una variació anual del 0,7%, set dècimes superior a l'IPC registrat al mateix mes. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el creixement menor en la variació anual dels productes frescos que passa del 3,7% el mes passat al 3,4%. En el cas dels productes petroliers, decreixen més respecte al mes anterior, al passar del -13,5% al -15,5%.

Pel que fa a l'IPC mensual, cal destacar que el grup que han tingut una repercussió positiva és vestit i calçat, amb una variació mensual del 2,9% i una repercussió mensual del 0,20%, arran de la sortida de rebaixes dels complements de vestir. I els grups que destaquen per la seva repercussió negativa són transport, amb una variació mensual del -0,7% i una repercussió mensual del 0,12%, pel descens del preu dels carburants i lubricants; i esbarjo, espectacles i cultura, amb una variació mensual del -1% i una repercussió mensuals del 0,06% per la disminució en el preu dels viatges turístics.

La variació anual de l'IPC d'Espanya al mes d'octubre se situa al -0,8%. Aquest decreixement de quatre dècimes és a conseqüència de la disminució en la variació anual de més de dos punts al grup habitatge, amb el -3,6,% per la davallada del preu de l'electricitat; de tres punts al grup comunicació, amb el -4,2% per la disminució dels preus dels serveis telefònics respecte a l'estabilitat de l'any anterior; i de gairebé un punt i mig al grup educació, amb el -0,2% a causa d'una reducció dels preus de l'ensenyament universitari. D'altra banda, decreix en menor mesura el grup esbarjo i cultura, amb el -0,7% per un descens menor dels preus dels paquets turístics. Pel que fa a la variació anual de l'IPC de França, se situa al 0,0%. Aquesta estabilització en la variació anual respecte al mes passat és conseqüència d'un augment de sis dècimes en la variació anual del grup alimentació, amb l'1,5% produït pel dinamisme dels preus dels productes frescos. S'explica també pels preus de l'energia (variació anual -7,8%) que decreixen menys a conseqüència de la disminució menys forta que el mes passat dels preus del gas natural i de ciutat; quant als preus dels productes petroliers disminueixen més fortament que el mes precedent. A més, s'explica per un decreixement menor dels preus dels productes manufacturats (variació anual -0,1%) a causa del preu de la roba i calçat. D'altra banda, els preus dels serveis (variació anual +0,4%) creixen menys a conseqüència d'una caiguda dels preus dels serveis de comunicacions. En l'àmbit de la Unió Europea, l'evolució dels preus de l'índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) se situa al -0,3% a l'octubre (setembre 2020 -0,3%).