Electricitat és l'únic sector que va augmentar durant el mes d'octubre. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El consum d'energia cau un 14,3% durant el mes d'octubre

Únicament va créixer l'electricitat, amb un 6,2%

Andorra la Vella.- El consum d’energia en tones equivalents de petroli (TEP) durant el mes d'octubre ha estat de 15.972, el que representa una variació percentual negativa del 14,3% respecte al mes d'octubre de l’any anterior. El grup amb dades representatives que presenta variacions positives respecte al mateix mes de l'any passat és electricitat, que creix un 6,2%. D'altra banda, propà, amb un descens del 31,3%; gasoil de locomoció, amb una davallada del 23,3%; gasolina, amb un -18,6% i fuel domèstic, amb un -9,7%, són els grups que presenten variacions negatives destacables.

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'estadística del Govern, cal destacar que de gener a octubre hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 143.249, és a dir, un 19,5% menys respecte al mateix període de l'any passat. Cal destacar que tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives respecte al mateix període del 2019. Així, el gasoil de locomoció cau un 28,4%; gasolina, un 23,1%; butà, un 22,4%; propà, un 20,1%; fuel domèstic, un 9,2% i electricitat, un 8,6%.

Pel que fa a les dades acumulades en els darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 183.587 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del 15,7%. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Entre aquests destaquen gasoil de locomoció, amb un 24,5%; gasolina, amb un 18,0%; butà, amb un 13,8%; propà, amb un 13,4%; electricitat, amb un 6,4% i fuel domèstic, amb un 6,2%.

D'altra banda, cal destacar que el consum d’energia elèctrica durant el mes d'octubre ha estat de 41.585 MWh, és a dir, una variació percentual positiva del 6,2% respecte al mes d'octubre de l’any anterior. Els sectors que presenten variacions anuals positives són estacions d’esquí, amb un 50,9%; usos domèstics, amb un 22,6% i altres distribuïdores, amb un 8,2%. Entre els sectors que repesenten variacions negatives destaquen indústries, amb un descens del 17,2%; hoteleria i restauració, amb un 11,5%, i construcció i annexos, ambdós amb una caiguda del 6,7%.

Entre els mesos de gener a octubre, hi ha hagut un consum d’energia elèctrica de 408.133 MWh, és a dir, un 8,6% menys respecte al mateix període de l’any 2019. Construcció i annexos i usos domèstics presenten variacions positives del 24,9% i del 5,7%, respectivament. La resta de sectors presenten variacions negatives, entre les quals destaquen estacions d’esquí, amb un descens del 25%; indústries, amb un 23,9%, i hoteleria i restauració, amb un 22%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 516.893 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del 6,4% respecte al mateix període anterior. Construcció i annexos i usos domèstics presenten variacions positives del 33% i del 5,2%, respectivament. La resta de sectors presenten variacions negatives entre les que destaquen indústries, amb un descens del 19,4%; hoteleria i restauració, amb un 17,2% i distribució, amb un 14,8% menys.