L'avinguda Carlemany aquest estiu. (Foto: Arxiu ANA)
Empresa

Les propostes d'Eix Central a la llei de mesures excepcionals

Reivindiquen canvis en els ERTO i també en les ajudes al lloguer

L'Associació Eix Central considera que en la nova llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i que ha de ser vigent l'any que ve caldria incloure un seguit de propostes com per exemple que les suspensions de contracte siguin extensives a les persones assalariades contractades al llarg del darrer any així com també que el percentatge de la plantilla que ha de ser susceptible d'acollir-se a una suspensió de contracte hauria de ser el 100% i no el topall màxim del 75%.

També destaquen que el règim de les suspensions temporals de contracte i reduccions de jornada impliquen que les empreses hagin de pagar "una prestació a fons perdut", i en aquest sentit, proposen que la part de la prestació que paga l'empresa es tradueixi en un crèdit d'hores que la persona assalariada hagi de satisfer en el futur. A més, posen en relleu que el percentatge de copagament de la prestació per part de l'empresa hauria de ser inferior en el cas de les reduccions de jornada, "per tal d'incentivar que les empreses s'acollissin a aquesta modalitat en lloc de la suspensió total de contracte i mantinguessin la vinculació entre les persones assalariades i l'organització en la qual treballen".

I pel que fa a les ajudes al lloguer, destaquen que la reducció de les rendes de lloguer dels locals comercials s'hauria d'indexar directament a la xifra de vendes, "sense limitacions i sense topalls". Per tant, manifesten no compartir que en cas de tancament obligatori de l'establiment la renda es redueixi només en un 75%, sinó que s'hauria de rebaixar al 100%; com tampoc no comparteixen el topall del 50% de reducció de la renda en cas de disminució de la facturació, que també creuen que hauria de poder arribar al 100%, si fos el cas.

Reivindiquen que són un dels sectors que més han aportat a l'economia andorrana i recorden que tenen una gran dependència de l'afluència turística i que per tant, el fet que no arribin visitants fa que siguin "una de les activitats més amenaçades per la pandèmia". Recorden que les xifres de l'estiu es van situar per sota d'un estiu ordinari i afegeixen que una part molt significativa de la recaptació del sector es produeix durant el mes de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal, motiu pel qual encara és "més greu" el fet que no estiguin arribant turistes. Remarquen que les dues "càrregues principals de les empreses del sector són la despesa de personal i les rendes de lloguer" i afegeixen que les mesures que es demanen tenen un caràcter excepcional, ja que "el sector del comerç ha demostrat que no recorre a les suspensions temporals de contracte o al tancament de punts de venda de manera irresponsable i que, tan bon punt es reprengui l'afluència de visitants tornarà a la seva activitat normal".