Vehicles en un concessionari. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les matriculacions cauen un 18,7%

Es confirma la tendència dels compradors a optar per energies alternatives al gasoil i la gasolina

Andorra la Vella.- Les matriculacions de vehicles van caure un 18,7% al llarg del 2020. Així, el total de matriculacions realitzades al llarg de l’any van ascendir a 3.676, front les 4.519 que s’havien registrat l’any anterior. Aquest percentatge negatiu confirma els auguris del sector que el 2020 no seria un bon any i es dona malgrat el mes de desembre hi va haver un repunt en les matriculacions respecte al mateix mes de l’any 2019. Així, s’ha tancat el darrer mes de l’any amb 389 matriculacions, la qual cosa representa un 2,4% més que el mateix mes de l’any precedent, segons les dades fetes públiques aquest dijous per Estadística.

Durant l’any 2020 els grups que han presentat unes caigudes més destacables són camions i camionetes, amb un descens del 37,5%; turismes, amb una davallada del 19,9%; altres, amb un descens del 19,3%; i motocicletes i ciclomotors, que davallen un 3,3%. Si es tenen en compte només les dades del mes de desembre, tenim que motocicletes i ciclomotors van augmentar un 37,8% i tota la resta de grups van experimentar variacions negatives, sent la més important la de la categoria d’altres, amb un 13,3% de caiguda.

Si es té en compte el tipus d’energia, tenim que el mes de desembre els vehicles que fan servir gasoil van caure un 19,9% i els de gasolina un 2,3%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, se n'han matriculat nou, tres més que el mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 45, 36 més que l'any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, aquest mes de desembre se n’han matriculat onze, és a dir, dos més que al mateix mes de l’any anterior.

Durant tot l’any 2020 i en comparació amb l’any 2019, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de gasolina, amb un 22,5% (la qual cosa representa 630 vehicles menys), així com el descens en els vehicles de gasoil, amb un 29,3% (435 vehicles menys). En la resta de categories, s’han matriculat 92 vehicles sense carburant (-6,1%), 82 vehicles elèctrics 100% (un increment del 54,7%), 179 vehicles del grup híbrids de gasolina no endollable (+289,1%) i 64 vehicles híbrids de gasolina endollable (+146,2%). Pel que fa als vehicles híbrids de gasoil no endollable i híbrids de gasoil endollable, se n’han matriculat 31 i dos, respectivament, la qual cosa significa un increment del 675% i del 100% respectivament. D’aquesta manera, es confirma la tendència dels conductors a adquirir, cada cop més, vehicles d’energies netes.