Durant el 2020 han crescut els abonats a la telefonia. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Més abonats a la telefonia i internet durant el 2020

El tràfic telefònic també ha experimentat un increment respecte del 2019

Andorra la Vella.- El mes de desembre es va tancar amb 48.611 abonats als serveis de telefonia fixa; 85.382 a la mòbil i 37.659 abonats a internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del 2,1% respecte al mes de desembre de l'any anterior en telefonia fixa i del -2,9% en telefonia mòbil. Quant a abonats a internet de banda ampla, l'augment és del 3,6%. En telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a canals xarxa veu corporativa, amb un increment del 6,6% respecte al mes de desembre de l'any anterior. En mòbil, creixen els contractes un 4%.

Si es tenen en compte les dades de tot l'any 2020 tenim un total 48.109 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, un increment del 2,1% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 86.259 abonats, reflectint una variació percentual positiva de l'1,3%, i per internet de banda ampla se situen en 37.036, el que representa un augment del 3,5%.

Pel que fa al tràfic telefònic en minuts sense internet, durant el mes de desembre es va situar en 16,23 milions, equivalent a una variació percentual positiva del 8,6% respecte al mes de desembre de l'any anterior. Concretament, el tràfic nacional, ha estat d'11,43 milions de minuts (70,5% del total i equivalent a un increment del 21,4% respecte a l'any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,79 milions de minuts (29,5% del total i registra un descens del 13,2% respecte a l'any anterior).

Si es tenen en compte les dades acumulades al llarg de l'any 2020, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 190,86 milions, el que representa una variació percentual positiva del 14,7% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 130,80 milions (68,5% del total i un 26,0% més respecte al mateix període de l'any anterior) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 60,06 milions (31,5% del total i un descens del 4,1% respecte al mateix període de l'any anterior).

Quant al tràfic per internet durant el mes de desembre se situa en 9,11 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del 37% respecte al mes de desembre de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 3,32 milions de GB, un 36,4% del total i equivalent a un increment del 27,7% respecte al mes de desembre del 2019. El tràfic internacional, al seu torn, ha estat de 5,79 milions de GB, un 63,6% del total i amb un creixement del 42,9% respecte a un any enrere. Cal destacar la variació del tràfic per internet mòbil, que aquest mes augmenta un 45,7% respecte al desembre del 2019.

I si es tenen en compte les dades acumulades entre el gener i el desembre del 2020, tenim que el tràfic per internet se situa en 95,66 milions de GB, fet que equival a una variació percentual positiva del 53,1% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 36,65 milions de GB, un 38,3% del total i un 88,8% més respecte al mateix període de l'any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 59,01 milions de GB, un 61,7% del total i un 37,0% més respecte al mateix període de l'any anterior.