Un sortidor de gasolina. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Caiguda del consum d'energia del 28,7% al gener

La davallada en el consum elèctric se situa en el 12,2%

Andorra la Vella.- El departament d'Estadística informa aquest dijous que el consum d'energia en tones equivalents de petroli (TEP) durant el mes de gener ha estat de 16.845 TEP, el que representa una variació percentual negativa del 28,7% respecte del gener de l'any anterior, i tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Entre aquests destaquen el gasoil de locomoció (-50,9%), la gasolina (48,6%), el propà (-14,7%), el fuel domèstic (-12,8%) i l'electricitat (-12,2%).

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 167.097 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte del mateix període anterior, en què va ser del -23,4%. En aquest cas, tots els grups amb dades representatives també presenten variacions negatives. És el cas del gasoil de locomoció (-34,9%), la gasolina (-30,6%), el butà (-22,1%), el carbó (-22%), el propà (-20,7%), l'electricitat (-10,9%) i el fuel domèstic (-9,7%).

Consum d'energia elèctrica

D'altra banda, pel que fa al consum d'energia elèctrica durant el mes de gener ha estat de 56.975 MWh, és a dir, una variació percentual negativa del 12,2% respecte del gener de l'any anterior. Dels sectors que presenten variacions negatives destaquen l'hoteleria i la restauració (-35,1%), les estacions d'esquí (-28,5%), les indústries (-24,6%), la construcció i annexos (-20,9%), i altres distribuïdores (-15,1%).

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 493.247 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del -10,9% respecte del mateix període anterior. Els grups de construcció i annexos i usos domèstics presenten unes variacions positives del 50,3% i del 5% respectivament. La resta de sectors presenten variacions negatives entre les quals destaquen les de les estacions d'esquí (-29,7%), l'hoteleria i la restauració (-29,6%) i les indústries (-27,5%).