Què és el 'rating' país i com es mesura?
A l'Alça

Què és el 'ràting' país i com es mesura?

Jover considera que aquest indicador reflecteix la importància d’estar ben considerat i de ser rigurosos en l'àmbit fiscal

"Tots els països necessiten tenir una mena d’àrbitre que valori amb el mateix tracte" l'estat de salut de les diverses economies. Aquesta és una de les valoracions que el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha fet durant la seva entrevista al programa 'A l'alça', en la qual ha explicat què és i per a què serveix el 'ràting' país a Andorra. El ràting de crèdit o la classificació de crèdit d’un país és una avaluació de la qualitat creditícia d’una nació. És a dir, és una mena d'examen al qual els països decideixen sotmetre’s diverses vegades l’any per demostrar com de fortes estan les seves economies. En el cas del Principat, les encarregades de fer aquests exàmens són dues agències: Standard & Poor's i Fitch.

"Ens avaluen tota una sèrie d’indicadors, que són l’atur, el nivell de creixement del nombre de treballadors, la població, el Producte Interior Brut, les finances de l’estat, com serà el pressupost, com el gastarem, si al final tanquem amb dèficit o superàvit, com estructurem l’endeutament de l’estat… tot aquests elements els tenen en consideració i veuen si som un actor amb qui es pot confiar, a qui es pot deixar diners i saps segur que te’ls podrà tornar o no", ha detallat Jover per explicar com es calcula el 'ràting' d'un país. Tot i que les agències tenen sistemes de puntuació una mica diferent, són prou semblants com per valorar-los de forma global: la triple A és la puntuació més alta, i la D és la pitjor nota, la que ens adverteix del gran risc que suposaria invertir o prestar-li diners a aquell país.

De cara al pròxim informe, els avaluadors esperen continuïtat en els esforços per alinear-se amb els estàndards internacionals. La capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques, l’estabilitat política d’Andorra i el pes del sector financer, són factors que es tenen en compte per avaluar positivament Andorra.