Comparativa entre salari mitjà i medià. (Foto: Estadística)
Persones en STCT i aportació del Govern. (Foto: Estadística)
Indicadors

Baixada del -1,1% del salari mitjà en un any

El nombre d’assalariats se situa en prop de 37.500 persones, el que representa una caiguda del -12,7%

Andorra la Vella.- Segons dades avançades del mes de febrer del 2021, el nombre d’assalariats se situa en 37.414 persones, el que representa una variació del -12,7% respecte el mes de febrer avançat de l’any 2020, informa el departament d'Estadística aquest dijous. La massa salarial se situa en 79,66 milions d’euros, el que representa una variació del -13,6% respecte el mes de febrer avançat de l’any 2020. Pel que fa al salari mitjà avançat del mes de febrer del 2021, se situa en els 2.129,03 euros, mentre que el salari medià se situa en els 1.662,40 euros. La variació del salari mitjà avançat respecte el del mes de febrer avançat de l’any 2020 és del -1,1% mentre que la del salari medià és del -0,5%.

Segons les dades semi-definitives del mes de gener del 2021, el nombre total d’assalariats del mes de gener del 2021 és de 37.778 persones, fet que representa una variació del -12,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 43.234. La massa salarial total del mes de gener del 2021 és de 80,23 milions d’euros. La variació és negativa, del -11,9% menys respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà del mes de gener, s’ha situat en 2.123,74 euros, un +0,8% respecte al mes de gener de l’any anterior. En quant al salari medià del mes de gener, s’ha situat en 1.664,09€, el que representa un 78,4% del salari mitjà.

El mes de gener del 2021, un total de 4.084 assalariats (4.445 el mes de desembre del 2020) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball (STCT) arran de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part del Govern. Aquest assalariats representen el 11% dels assalariats totals (un 12% el mes de desembre). L’aportació econòmica feta pel Govern ha estat de 2.522.005 euros (2.933.716 euros el mes de desembre), el que representa un 3% de la massa salarial total (un 3% el mes de desembre). Arran de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes.