Les delegacions d'Andorra i San Marino en el marc de la signatura d'un conveni de no doble imposició. (Foto: SFG)
Internacional

El Govern ratifica el conveni per prevenir l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis de l'OCDE

La primera signatura del text es va produir el maig del 2017

Andorra la Vella.- El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la ratificació del conveni multilateral per a l’aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (MLI).

El conveni multilateral respon a la necessitat de crear un mecanisme eficaç per implementar certes modificacions en línia amb el Pla BEPS de l’OCDE en el conjunt de la xarxa de convenis, a fi d’evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda existents dels països, sense haver de tornar a negociar-los bilateralment. El conveni multilateral modifica de forma automàtica i simultània els convenis fiscals que es designin com a coberts pel conveni multilateral pels estats.

Aquest és un mecanisme flexible i permet complir amb els estàndards mínims de BEPS en matèria d’abús de convenis i resolució de conflictes (Pla BEPS de l’OCDE). Alhora, dona la possibilitat de renunciar a les disposicions que no tenen la consideració d’estàndards mínims de BEPS i d’aplicar disposicions facultatives o alternatives en aquells casos en què hi hagi un ventall de possibilitats per contrarestar BEPS.

El Govern va aprovar el maig del 2017 la signatura d’aquest conveni. El mes juny del 2017 va signar el conveni a París a la seu de l’OCDE. A la cerimònia de signatura hi van participar ministres i alts càrrecs de 67 jurisdiccions fiscals d’arreu del món.

Un cop aprovat pel Govern, es traslladarà al Consell General per a l'aprovació parlamentària i als coprínceps per a informació.