L'oficina virtual d'impostos del Govern. (Foto: ANA)
Indicadors

L'IGI recapta 22,39 milions d'euros el primer trimestre de l'any

L'impost de la renda de no residents fiscals va generar una base de tributació de 25,05 milions d'euros

Andorra la Vella.- El departament d'Estadística ha publicat aquest dijous les dades referents a la tributació del primer trimestre del 2021. Segons la informació registrada, l'administració ha recaptat 22,39 milions d'euros d'Impost General Indirecte (IGI).

Pel que fa a l'impost de la renda de no residents fiscals, el primer trimestre del 2021, va generar una base de tributació de 25,05 milions d'euros, un 15,7% més respecte al mateix període de l'any anterior. La quota de liquidació va ser d'1,55 milions d'euros. Val a dir que aquest impost s'aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents.

L'impost de transmissions patrimonials va ser de 2,83 milions d'euros, en el mateix període, un 17,0% menys envers l'any anterior. En relació amb la liquidació de plusvàlues, va ser d'1,54 milions d'euros, amb una variació interanual del -39,4%.

Estadística també registra en l'impost sobre la renda de les persones físiques un total de 782,70 milions d'euros en el 2019, el 4,1% més respecte a l'any 2018. Si ens fixem en l'impost sobre societats, el qual grava la renda de les persones jurídiques, ha estat positiva l'any passat; va ser de 918,54 milions d'euros, el 64,5% més respecte a l'any anterior. En relació amb la quota de liquidació, va ser de 44,40 milions d'euros, amb una variació interanual del 18,6%.