Un establiment comercial. (Foto: A. M.)
Consum

Disset sancions molt greus per incompliments a la llei del comerç al primer semestre

Tretze són per intrusisme, tres per dur a terme una activitat no autoritzada en el Registre de Comerç i Indústria i una per obstruir les actuacions dels inspectors

Andorra la Vella.- El servei d'inspecció de Comerç i Consum ha imposat durant el primer semestre del 2021 un total de disset sancions, totes elles tipificades com a molt greus a la llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç. De les sancions imposades, tretze són per intrusisme, mentre que de les restants, tres són per dur a terme una activitat que no està autoritzada en el Registre de Comerç i Indústria i una per resistir-se, negar-se o obstruir les actuacions dels inspectors de comerç en l'exercici de les seves funcions.

Pel que fa als imports de les sancions, en la seva majoria són de 6.001 euros, import que correspon al grau mínim per una infracció molt greu. Cal destacar, a més, una sanció que ascendeix fins als 60.000 euros i una altra que arriba als 10.000 euros. En aquest sentit, segons ha pogut saber l'ANA, la primera ha sigut arxivada per resolució favorable a les al·legacions presentades, mentre que en la segona s'ha procedit al pagament corresponent.

Així mateix, de la totalitat de sancions, nou s'han arxivat per resolució favorable a les al·legacions i dues per haver liquidat la sanció.

El servei d'inspecció de Comerç i Consum desenvolupa les funcions de control del compliment de la normativa comercial, de conformitat amb el que preveuen els diferents textos normatius vigents en la matèria de comerç i de consum; entre altres funcions, efectua les inspeccions escaients relatives als processos d'autorització administrativa en les tramitacions de les sol·licituds de comerç.

D'acord també amb les seves funcions, aquest servei assumeix un paper determinant en matèria de lluita contra l'intrusisme empresarial.