Consells per a invertir per primera vegada. (Foto: Vall Banc)
Sector financer

Consells per fer el primer pas cap al món de les inversions

Vall Banc respon les cinc preguntes clau que qualsevol inversor hauria de fer-se abans de moure el seu capital

En breu comença un nou curs escolar i polític, i la tornada a la rutina laboral. Després d’unes merescudes vacances és bon moment per a replantejar l’estratègia òptima de gestió dels estalvis i per això Vall Banc recomana a totes aquelles persones que vulguin moure el seu capital, que abans, es facin aquestes preguntes.

Definir els objectius financers: per a què invertir?

Com en qualsevol altra acció, abans de començar a realitzar-la, és fonamental determinar quins són els objectius: 'Per a què vull invertir?'. Això permetrà definir i prioritzar les necessitats: invertir per estudiar un màser, comprar-te una casa, un cotxe, viatjar, jubilar-te... En aquest sentit, el director d’Inversions de Vall Banc, Ignacio Perea, creu que “existeix un ampli ventall de possibilitats i no hi ha una manera millor que una altra: totes són compatibles amb la inversió. Plantejar-te aquestes senzilles preguntes t’ajudarà a fixar una meta a curt i llarg termini, a la vegada que permetrà conèixer quin nivell de risc pots assumir”.

Què he de tenir en compte?

Ser realistes és clau en tota acció d’inversió, ja que permet evitar arriscar més del compte i anticipar-se a possibles riscos. És important determinar el perfil d’inversor a partir del nivell de tolerància al risc. Es tracta d’un concepte relacionat amb la quantitat de risc del mercat, la volatilitat, els alts i baixos que pots tolerar, etc. L’educació financera i la situació laboral són alguns dels factors a tenir en compte per saber la tolerància al risc. Com més alts siguin els coneixements financers i més estable sigui la situació laboral, més alt serà el nivell de risc a assumir. “Per calcular aquesta dada, és essencial la figura d’un assessor financer, qui, a través d’una anàlisi detallada de les teves necessitats i expectatives, podrà aconsellar-te adequadament i de forma personalitzada en totes les fases del teu cicle vital”, explica el director d’Inversions de Vall Banc.

Quina estratègia d’inversió vull seguir?

A més del perfil d’inversor i nivell de tolerància al risc, és important tenir clar l’estratègia que se segueix a l’hora d’invertir. Si es prefereix invertir tots els estalvis al mateix temps i des del principi o, al contrari, s'aposta per la inversió sistemàtica. Aquesta pràctica és la més recomanada per part dels experts financers i consisteix a invertir de forma periòdica una certa quantitat de diners, això permet diversificar els punts d’entrada, reduir el risc i assegurar l’eficiència i èxit de les accions fetes. “Per a aquelles persones que no disposen del temps que voldrien per invertir i volen evitar dependre de l’evolució dels mercats, la inversió sistemàtica és la millor opció, ja que la rendibilitat serà més constant i s’obtindran més beneficis a llarg termini”, afirma Ignacio Perea.

De quina manera vull invertir?

Un cop es tenen definits els objectius, l'estratègia, el perfil i la tolerància al risc, és moment d’escollir la composició de la cartera d’inversions, és a dir, decidir de quina manera s'invertirà. “En el cas d’inversors que s’estan iniciant i amb l’objectiu de tenir una visió global de la cartera, el més recomanable és comptar amb actius que es comportin de forma diferent entre ells, ja que així s’assegurarà l’estabilitat de la seva cartera”, aconsella el director d’Inversions de Vall Banc.

On invertiré?

L’últim pas és seleccionar en quins fons i actius s'invertirà. Per això, és clau disposar d’una visió diversificada i global del mercat, ja que és habitual que els inversors comptin amb un biaix territorial de proximitat, el que provoca que es perdin oportunitats d’inversió en altres països o continents. La figura de l’assessor financer torna a tenir pes en aquesta fase del procés d’inversió, ja que, gràcies als seus coneixements i la gamma d’eines tecnològiques que pot oferir, facilita la recerca personalitzada d’oportunitats. “Si es tracta d’un inversor menys expert i amb poc capital, és preferible que inverteixi en l’ampli univers dels fons d’inversió, ja que des de 10-20 euros pot comprar i disposar d’un fons propi. Mentre que, si l’inversor té formació, gran experiència i un volum d’actius més elevat, és millor que opti per trams de banca privada”, exposa Ignacio Perea, director d’Inversions de Vall Banc.