La frontera hispanoandorrana. (Foto: M. P.)
Indicadors

Els visitants cauen un 6,1% a l'agost

L'entrada de vehicles durant el mes passat també cau un 5,5% en relació amb l'any anterior

Andorra la Vella.- El mes d'agost del 2021 han entrat al país un total de 886.910 visitants, dels quals 528.786 són excursionistes (59,6%), mentre que 358.124 són turistes (40,4%). Així, segons informa aquest dijous el departament d'Estadística, respecte del mes d'agost de l'any passat, el nombre de visitants ha davallat un 6,1%. Els turistes han augmentat un 5,3% i, pel que fa als excursionistes, han davallat un 12,5%. Els turistes d'altres procedències presenten una variació positiva d'un 41,4%, seguit pels turistes francesos i espanyols, amb una variació positiva d'un 14% i d'un 2,9% respectivament.

Cal recordar que des d'inicis d'any, les dades acumulades s'han vist afectades per les restriccions epidemiològiques causades per la Covid-19, les quals han començat al mes de març de l'any 2020. Els visitants presenten una davallada d'un 20,5%. Tant els turistes com els excursionistes davallen un 29,1% i un 15,3% respectivament en relació amb el mateix període de l'any anterior. Pel que fa als excursionistes des d'inicis d'any, els d'altres procedències augmenten en un 31%. Per contra, els excursionistes espanyols i els francesos presenten una disminució d'un 14,9% i d'un 17,5% respectivament.

Quant a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 31,7%. No obstant això, els visitants presenten una recuperació de quatre dècimes (-31,7%) a diferència de les dades acumulades del mes de juliol (-31,1%), seguint la mateixa tendència que els turistes (-39,3%), que presenten una recuperació de dos punts. Per contra, els excursionistes presenten una lleugera caiguda (-27,2%) en relació amb les dades acumulades del mes de juliol (-26,7%).

Caiguda de l'entrada de vehicles a l'agost

D'altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d'agost ha estat de 411.422, fet suposa una variació percentual negativa respecte del mes d'agost de l'any anterior del -5,5%. El total de turismes presenta un decrement del 5,6% i el de vehicles pesants del 2%.

Els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació percentual negativa del -0,4% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d'un -13,1%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del -0,3% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, la variació ha estat negativa en un 14,7%.

De gener a agost del 2021, respecte del mateix període del 2020, s'ha produït un increment del 0,5% en el nombre de vehicles, amb un increment del 8,9% dels provinents d'Espanya i un decreixement del 14,6% dels provinents de França.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 2.929.254, fet que representa una variació del -15,1% respecte del mateix període anterior, en què van entrar 3.450.815 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 240.960 unitats, un -10,6% respecte del mateix període de l'any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un -23,6% (-280.601 unitats).